Mange bekker små

Femten år gamle Raruba har gått glipp av mye skolegang, fordi hun har måttet skaffe vann til familien. Endringer i klima har gjort det vanskeligere å få tilgang til nok og rent vann. Med støtte fra Utviklingsfondet har Rarubas landsby bygget en sisterne. Denne gjør det mulig å lagre vann når regnet først kommer.

Raruba Aden Bodaya kommer fra Afar i Etiopia. Som de fleste andre i Etiopia bor familien hennes på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Klimautfordringer som tørke og flom har rammet befolkningen i Etiopia hardt de seneste årene, og småbønder som Rarubas familie er ekstra utsatt.

Det finnes løsninger

Utviklingsfondet jobber langsiktig sammen med lokale partnere for å sikre tilgang til vann. Vi sørger for å bygge vannpumper, damanlegg, brønner, vanningssystemer og gir opplæring i ulike vannsamlingsmetoder.

- Det er fint å ha vann nærmere der vi bor. Da trenger vi ikke å gå så lange avstander for å hente vann. Da går vi heller ikke glipp av timene på skolen, sier Raruba.

Her kan du se filmen om Raruba.

Jentene taper når regnet svikter

Å øke tilgangen til vann er viktig for å redusere tiden, særlig kvinner og barn, bruker på å hente vann. Vannkannen hun bærer veier mange kilo, og veien er lang. Raruba går ut av huset klokka syv om morgenen, og når hun kommer tilbake har det ofte gått 2-3 timer.

- Det er kvinnene som henter vann – aldri menn, sier hun. 

Raruba går i samme klasse som sin tre år yngre bror. Det er ikke uvanlig at jentene henger noen år etter på skolen. Jenter bærer ofte et større ansvar for oppgaver i hjemmet, og disse pliktene kan være vanskelig å kombinere med skole og lekser. Når regnet uteblir er det i første omgang jentene som taper.

- Et menneske kan ikke fungere uten å drikke vann. Andre ting, som helse og skole, kommer etter vann. Vann kommer først.

Aden Bodaya Mola, far til Raruba

Uten vann – ingen muligheter

Vannet Raruba henter er helt avgjørende for at familien skal klare seg. Når de ikke har tilgang på vann, svikter avlingene og sulten banker på døren. Familiemedlemmer og husdyr trenger vann for å overleve. Skittent drikkevann er i tillegg svært helseskadelig. Det kan føre til sykdom og i verste fall få dødelige konsekvenser.  

Med tilgang til vann fra sisternen kan Raruba bruke tiden på skole. Kanskje hun en dag får oppfylt drømmen om å bli lærer? Ved å investere i vannprosjekter i Etiopia kan flere unge jenter følge drømmen sin.

Tre jenter fra Afar i Etiopia

Du kan investere i kvinners rettigheter i Etiopia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.