Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Guatemala er blant landene som er helt i topp på den internasjonale statistikken over vold mot kvinner. Bare i år er over 200 guatemalanske kvinner blitt drept. Drapsbølgen mot kvinner i Guatemala og andre latinamerikanske land er så omfattende at det omtales som et «femicide». Årsaken kan forklares med langvarig undertrykkelse og diskriminering av urfolk og kvinner. Et svakt rettsvesen gjør at nesten ingen dømmes for slike drap. Et lyspunkt er at kvinner i Guatemala nå organiserer protester over hele landet etter en rekke grusomme drap gjennom høsten.

En av tingene som knytter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje uten at vi vet det – er kaffe. Nordmenn er et kaffetørst folk, og mange småbønder i Guatemala er helt avhengig av kaffeproduksjon for inntekt og mat på bordet. Livet som bonde og kaffeprodusent er tøft. Lave råvarepriser er én utfordring, økende temperaturer og mer ekstremvær er en annen. Klimaendringer fører blant annet til økt tørke, styrtregn og forekomst av sykdommer hos kaffeplanten. Dette skaper store problemer for Guatemalas kaffeproduserende bønder.

Sammen for økonomisk selvstendighet

Gjennom mange år har Utviklingsfondet erfart at tiltak rettet mot kvinnelige bønder og kaffeprodusenter, etablering av lokale kooperativer og kvinnegrupper, har stor utviklingseffekt. Det handler om å finne de gode praktiske løsningene som gjør at flere kan klare seg selv og bli økonomisk uavhengige. Slik får flere kvinner økt sin motstandskraft, ikke bare mot utfordringene klimaendringer medfører for dyrking av mat og kaffe, men også mot diskriminering og vold.

I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidet for å bedre kvinners kår, matsikkerhet, ernæring og likestilling. Norges Bygdekvinnelag kjenner betydningen av god organisering og deler gjerne sin erfaring med kvinnegrupper i Guatemala. I organisasjoner som kvinnegrupper og kaffekooperativene, drevet av Guatemalske kvinner, opplever vi at deltakerne får ny kunnskap om dyrkningsmetoder og inntektsbringende aktiviteter. Kunnskapen bidrar til å bedre kvinnenes levekår.

Kaffekooperativene jobber for å bedre økonomien, kaffekvaliteten og ikke minst rettighetene for de kaffeproduserende kvinnene i området. Egne kvinnegrupper er blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket på å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Kaffekoppen din spiller en rolle

I fjor var en liten gruppe småbønder fra Guatemala på besøk i Norge. De kom for å promotere kvalitetskaffen de selv produserer. Besøket resulterte i at det nå finnes kaffe fra disse produsentene i kaffehyllene på REMA 1000. Det norske kaffehuset Kjeldsberg Kaffe har valgt å importere 300 sekker med kaffe, og har betalt 50 dollar mer per sekk for kaffen enn småbøndene ville fått på det hjemmemarkedet i Guatemala.

På veien til å utrydde diskriminering og vold mot kvinner i Guatemala, er en kopp kaffe et bidrag på veien til å løse de store og komplekse problemene som Guatemalas kvinner står overfor. I arbeidet med å oppnå likestilling og avskaffe vold mot kvinner er det avgjørende å styrke kvinners rolle, eierskap over eiendommer og inntekter, og rett til demokratisk makt. Det er dette Utviklingsfondet og Norges Bygdekvinnelag i praksis gjør gjennom å støtte kvinnelige bønder og kaffeprodusenter i høylandet i Guatemala.

Jan Thomas Odegard,
Leder for Utviklingsfondet

Cesilie Aurbakken,
Generalsekretær for Norges Bygdekvinnelag