Politisk uro, klimaendringer, gresshopper og korona!

 
Akkurat nå står befolkningen ovenfor flere utfordringer ved siden av politisk uro og klimaendringer – som for eksempel gresshoppesvermene som herjer store deler av Øst-Afrika. Ikke nok med det — på grunn av koronakrisa, klarer ikke bøndene å komme seg til markedet for å få solgt varene sine. De modne grønnsakene de har brukt flere måneder på å dyrke frem, står i fare for å råtne i åkeren. Familiene står ovenfor en ekstremt vanskelig livssituasjon. 
 

Hvordan løse komplekse kriser?

Det kan se håpløst ut, men det er håp i den komplekse situasjonen. Forandring er ikke gjort i en håndvending – men sivilsamfunnet kan være selve nøkkelen til løsningene. Gjennom vårt arbeid ser vi tydelig hvordan mennesker og lokalsamfunn kan ruste seg for å håndtere kriser og utfordringer. Ved å styrke sivilsamfunn bygger vi demokrati og langsiktig samfunnsutvikling. Det viktigste vi gjør som organisasjon er å støtte grasrotorganisasjoner i fattige land — som for eksempel — spare- og lånegrupper, ungdomsklubber, lokale skoggrupper og samvirker. Det kan du også være med på!

Les også: Samhold gir styrke — Hvordan overleve klimakrisa.

Bønder_i_Etiopia

Mer makt sammen! 

Ved å styrke lokale organisasjoner får lokalsamfunnet tilgang til rådgiving og et sted for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Organisering sikrer bedre gjennomslagskraft, øker forhandlingsstyrken, gir tilgang til kapital og tjenester samt gir bedre muligheter til å jobbe opp mot lokale og nasjonale myndigheter.

Gjennom våre prosjekter har vi blant annet sett:

1.     Hvor mye guatemalske bondekooperativer betyr for inntektene til kaffeproduserende småbønder.

2.     Hvordan medlemmene av en lokal frøbank i Etiopia bidrar til å utvikle plantesorter som er bedre tilpasset klimaendringene.

3.     Hvor stor betydning kvinnegruppene i Nepal har for kvinners forhandlingskraft både i hjemmet, på markedet og i landsbyen.

4.     Hvordan ungdomsklubber kan forandre livet til ungdommer i Malawi.

Vil du investere i kvinnegrupper i Etiopia? Les mer her.

Langsiktig investering 

Det kommer mye godt ut av å støtte din lokale idrettsforening, nabobygdas bygdekvinnelag og fagforeningen på arbeidsplassen. Organisering skaper samhold, felles løsninger og økt styrke i de fleste lokalsamfunn, enten det er her hjemme eller på landsbygda i Etiopia. Ved å organisere seg står både lokalsamfunn og enkeltmennesker bedre rustet til å håndtere utfordringer og kriser. Uansett om det er snakk om klimaendringer eller et virus. Det handler om å investere i de gode løsningene, sånn at flere kan klare seg selv.

Vil du være en del av løsningen på verdens store kriser? Bli utviklingsinvestor i dag.

Les også: Maten vår i koronaens tid