En ekstrem livssituasjon for kriserammede!

I Etiopia lever de fleste familier av husdyrene sine og det de selv klarer å dyrke der de bor. Landet går gjennom store politiske reformer, som også skaper uroligheter i befolkningen. I tillegg til de spente situasjonene, strever familiene seg gjennom tørkeperioder og et klima truet av endring.

Politisk uro, klimaendringer, gresshopper og korona!

Akkurat nå står befolkningen ovenfor flere utfordringer ved siden av politisk uro og klimaendringer – som for eksempel gresshoppesvermene som herjer store deler av Øst-Afrika. Ikke nok med det - på grunn av koronakrisa, klarer ikke bøndene å komme seg til markedet for å få solgt varene sine. De modne grønnsakene de har brukt flere måneder på å dyrke frem, står i fare for å råtne i åkeren. Familiene står ovenfor en ekstremt vanskelig livssituasjon.

Hvordan løse komplekse kriser?

Det kan se håpløst ut, men det er håp i den komplekse situasjonen. Forandring er ikke gjort i en håndvending – men sivilsamfunnet kan være selve nøkkelen til løsningene. Gjennom vårt arbeid ser vi tydelig hvordan mennesker og lokalsamfunn kan ruste seg for å håndtere kriser og utfordringer. Ved å styrke sivilsamfunn bygger vi demokrati og langsiktig samfunnsutvikling. Det viktigste vi gjør som organisasjon er å støtte grasrotorganisasjoner i fattige land - som for eksempel spare- og lånegrupper, ungdomsklubber, lokale skoggrupper og samvirker. Det kan du også være med på!

Mer makt sammen!

Ved å styrke lokale organisasjoner får lokalsamfunnet tilgang til rådgiving og et sted for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Organisering sikrer bedre gjennomslagskraft, øker forhandlingsstyrken, gir tilgang til kapital og tjenester samt gir bedre muligheter til å jobbe opp mot lokale og nasjonale myndigheter.

Langsiktig investering

Det kommer mye godt ut av å støtte din lokale idrettsforening, nabobygdas bygdekvinnelag og fagforeningen på arbeidsplassen. Organisering skaper samhold, felles løsninger og økt styrke i de fleste lokalsamfunn, enten det er her hjemme eller på landsbygda i Etiopia. Ved å organisere seg står både lokalsamfunn og enkeltmennesker bedre rustet til å håndtere utfordringer og kriser. Uansett om det er snakk om klimaendringer eller et virus. Det handler om å investere i de gode løsningene, sånn at flere kan klare seg selv.

Tre jenter fra Afar i Etiopia

Du kan investere i sivilsamfunn i Etiopia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.