1. Kjøp nå — betal senere

En frase man hører ofte og som er vel så relevant på landsbygda i Guatemala. I en tøff tid uten inntekt, under koronapandemien, sliter mange med å ha råd til å kjøpe frø eller redskaper før plantesesongen. Hos oss kan bonden ta opp et lite lån i starten av sesongen. Pengene kan hun bruke til å kjøpe frø, verktøy eller starte dyreproduksjon. Lånet betaler hun tilbake etter innhøstningen, når hun får solgt varene sine på markedet.  

Les også: Korona skaper nød i Guatemala.

2. Klimatilpasset matproduksjon — et miljøtiltak! 

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen sin, får bonden lavere renter enn hun ville fått i en vanlig bank. Det kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. Det er de lokale selv, som i samarbeid med Utviklingsfondet kommer fram til hvilke mijøtiltak som skal gjennomføres. Det er bra for jorda! 

3. Gi det videre

Fondet bøndene får lån fra er rullerende. Det betyr at de lave rentene bonden betaler inn, sørger for lån til neste bonde. Slik kommer ordningen over tid, flere til gode. 

4. Investering i gården = bedre matsikkerhet 

Bonden får mulighet til å investere i eget gårdsbruk. På den måten kan hun produsere mer mat og selge overskuddet når annet arbeid er vanskelig å finne. Når en krise oppstår vil bonden også ha nok mat til sin egen familie.  

Les også: Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet.

5. Ringvirkninger for lokalsamfunnet 

Når bøndene produserer nok mat, kan de selge overskuddet videre. På den måten kan grønne mikrolån sørge for at landsbyen har mat på bordet gjennom krisen og samtidig hjelpe bøndene på beina igjen når krisen er over. 

Det koster 2500 kr å gi lån til den første bonden. 250 kr i måneden er investering nok til å  forandre livet til en bonde i Guatemalas høyland. Din investering gjør at de kan investere videre i eget liv og matsikkerhet, og avkastningen er det bøndene som får. Det er god utvikling!

Løsningen på sult og fattigdom ligger i de små jordlappene og de som dyrker dem. Grønne mikrolån gir bøndene drahjelp, når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor i dag og skap endring som varer.