Seks land i tre verdensdeler
- Her jobber vi

SomaliaEtiopaMalawiMosambik

Målet med norsk bistand er å avskaffe fattigdom. Utviklingsfondet bidrar til å oppnå dette målet ved å arbeide for at fattige mennesker på landsbygda får nok og sunn mat, bedre økonomi, og er godt rustet i møtet med klimaendringer og andre kriser. Dette vil føre til økt makt og innflytelse over egne liv.