Landskap i Somalia
Utviklingsinvestor i Somalia-fondet

Somalia: Kvartalsrapport Q4 2021

I årets siste kvartal ferdigstilte vi de spennende prosjektene du har bidratt til i 2021. I denne kvartalsrapporten får du en oppdatering av vanndam- og dråpevanningsprosjektet, før vi introduserer deg for nye spennende prosjekter i 2022.

Kjære utviklingsinvestor,

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel gjør det klinkende klart at det du gjør, ved å investere i klimatilpasning, er helt avgjørende framover! Jeg vil takke deg for at du står sammen med Somalias småbønder i deres kamp for å produsere nok mat i et nytt og uforutsigbart klima.

Klimarapporten maler et dystert bilde for matsikkerheten i land som Somalia framover, og det med rette. Antallet som sulter har steget dramatisk de siste årene, i stor grad grunnetklimaendringer, pandemi og konflikt. I dag dør et barn av sult hvert femte sekund. De fleste av dem er barn av bønder. Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen, klarer de ikke å lære på skolen eller opprettholde god helse. Uten mat, stopper alt.

Heldigvis finnes det en løsning på verdens sultproblem. I den banebrytende rapporten Ceres2030 konkluderer 77 forskere med at løsningen på verdens sultproblem er å doble støtten til verdens småbønder. I disse dager jobber vi med å få folk som deg til å skrive under på et opprop som krever nettopp dette av våre folkevalgte. Får vi dem med oss kan vi utrydde sult innen 2030, men for å presse dem trenger vi din underskrift. Signer nå og gi småbøndene din støtte.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Somalia-fondet

Alvorlige og hyppige tørkeperioder de siste årene har ført til akutt mangel på mat for mange somaliere. Som investor i Somalia-fondet er du med og styrker matsikkerhet, kvinners rettigheter og menneskers levebrød.

Dråpevanning vanner matplanten akkurat der det trengs
Prosjektoppdatering

Vanndam og dråpevanning

Om prosjektet

Somalia opplever stadig alvorlig tørke. Det gjør det ekstremt viktig å finne gode løsninger for å ta godt vare på vannet når det først regner. I dette prosjektet vil vi grave ut en dam som kan samle vannet når det først regner og klargjøre vanningssystemer til småbøndenes åkrer. Når bøndene har nok tilgang til vann kan de dyrke nok mat til å ha et overskudd å selge på markedet. Med bedre inntekt kan familien prioritere å bruke penger på det som virkelig betyr noe, som skole, helsehjelp og klimatilpasning av egen matproduksjon.

Vanndam uten vann i Somalia

Et stort område er gravd ut og skal bli til en vanndam.

Siste nytt fra felt

Rehabilitering av dammen ble påbegynt i fjerde kvartal og et stort areal har blitt utgravd. Nå gjenstår det å legge en plastduk i bunnen av dammen, nesten som et basseng, slik at det dyrebare vannet ikke trekkes ned i jorda, men varer gjennom tørketiden. Vanntankene og rørene som skal lede vannet videre ut på bøndenes åkere er på plass, men fordi bondekooperativene måtte bruke tid på å klargjøre jordene sine for regnet de håper snart skal komme, vil selve dråpevanningen komme på plass i neste kvartal.

Lokalsamfunnets medlemmer har laget en plan for drift og vedlikehold av dammen og filtreringssystemet som sørger for at vannet blir renset. Virkningen av prosjektet er det enda for tidlig å si noe om, grunnet den forsinkede regntiden i Somaliland, men lokalbefolkningen selv uttrykker at dammen vil være til stor nytte så fort den fylles med vann. I tillegg vil de være bedre rustet mot nye tørkeperioder i fremtiden.

Dammen er fortsatt tørr og mangler plastduken som skal hindre at vannet trekker ned i jorda, men når det er på plass og regntiden omsider starter vil den fylles med vann og gjøre lokalsamfunnet bedre rustet mot nye tørkeperioder.

Budsjett: Vanndam og dråpevanning

Status: Under implementering

KostnadsposterKostnad
Utbygging av vanndam og klargjøring av dråpevanning til bøndenes åkere284 580 kr
Opplæring i bruk av ny infrastruktur og ressursforvaltning27 202 kr
Evaluering5022 kr
SUM316 804 kr
Nyhetssak

Det livsviktige vannet når tørken rammer

Akkurat nå er livet tøft for veldig mange familier i Somalia. Alvorlige tørkeperioder de siste årene har ført til akutt mangel på mat. Nå ser vi det skje igjen. Tallene på antallet Somaliere som nå opplever alvorlig tørke har økt kraftig siden nyttår, og ligger i februar på 4,3 millioner. Mangel på vann fører til tap av husdyr og avlinger, og det kjempes hardt på landsbygda for å skaffe nok mat til familien.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.