Landskap i Guatemala
Utviklingsinvestor i Guatemala-fondet

Guatemala: Kvartalsrapport Q4 2021

I årets siste kvartal ferdigstilte vi de spennende prosjektene du har bidratt til i 2021. I denne kvartalsrapporten introduserer vi deg for et av de nye spennende prosjektene du skal få følge i 2022.

Kjære utviklingsinvestor,

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel gjør det klinkende klart at det du gjør, ved å investere i klimatilpasning, er helt avgjørende framover! Jeg vil takke deg for at du står sammen med Guatemalas småbønder i deres kamp for å produsere nok mat i et nytt og uforutsigbart klima.

Klimarapporten maler et dystert bilde for matsikkerheten i land som Guatemala framover, og det med rette. Antallet som sulter har steget dramatisk de siste årene, i stor grad grunnet, klimaendringer, pandemi og konflikt. I dag dør et barn av sult hvert femte sekund. De fleste av dem er barn av bønder. Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen, klarer de ikke å lære på skolen eller opprettholde god helse. Uten mat, stopper alt.

Heldigvis finnes det en løsning på verdens sultproblem. I den banebrytende rapporten Ceres2030 konkluderer 77 forskere med at løsningen på verdens sultproblem er å doble støtten til verdens småbønder. I disse dager jobber vi med å få folk som deg til å skrive under på et opprop som krever nettopp dette av våre folkevalgte. Får vi dem med oss kan vi utrydde sult innen 2030, men for å presse dem trenger vi din underskrift. Signer nå og gi småbøndene din støtte.

Om Guatemala-fondet

I Guatemala investerer du i redskaper som urfolk og andre småbønder trenger for å tilpasse seg klimaendringene. Med riktige verktøy og sikker tilgang på kvalitetsfrø, sikrer bøndene seg tilgang til mat og de kan fortsette å dyrke kvalitetskaffe.

Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning
Nytt prosjekt

Grønne mikrolån

Om prosjektet

Koronapandemien har gått hardt utover familieøkonomien til mange bønder i Guatemala. Mange har ikke har råd til å kjøpe frø og redskaper før sesongen starter. Med en ordning som grønne mikrolån kan bøndene ta opp et lite lån i starten av plantesesongen, og betale tilbake etter innhøstning, når produksjonen er solgt på markedet. Grønne kreditter gir også småbonden mulighet til å ekspandere produksjonen gjennom kjøp av nye matplanter, nye redskaper og vanningssystemer.

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen sin, får bøndene lavere renter enn de ville ha fått i en vanlig bank. Et miljøtiltak kan for eksempel være planting av frukttrær og skog, produsere organisk gjødsel, bygge små demninger for vanning, eller bygge terrasser i åssidene for å hindre jorderosjon. Gevinsten er dobbel – bonden oppnår en mer effektiv matproduksjon og lokalsamfunnet drar nytte av miljøtiltakene. Småbondens overskudd vil sikre at familien har nok mat, i tillegg til mulighet for å utvide jordbruksproduksjonen og å dekke barnas skolegang og skolemateriell.

Siste nytt fra felt

I neste kvartal skal 25 familier i fjellkommunene Comitancillo og Concepción Tutuap få tilgang til grønne mikrolån i Guatemala. Hver bonde vil få mellom 1000-3000 kr i lån. Pengene skal i hovedsak brukes på tiltak som øker egen inntekt og matsikkerhet. Det kan være frø, verktøy til å starte en liten bedrift eller innkjøp av dyr.

Fondet bøndene tar ut lån fra er rullerende. Det betyr at rentene bonden betaler inn sørger for lån til neste bonde. Slik kommer ordningen over tid flere til gode.

Budsjett: Grønne mikrolån

Status: Starter implementering i Q1 2022

KostnadsposterKostnad
Innskudd i rullerende fond74 200 kr
Administrasjon og oppfølging4900 kr
SUM79 100 kr
Kvinne holder en klynge umodne kaffebær i hånden
Nyhetssak

5 gode grunner til å investere i grønne mikrolån

Som utviklingsinvestor investerer du i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en mer bærekraftig og rettferdig verden. Her er fem gode grunner til at du gjør noe skikkelig lurt ved å investere i grønne mikrolån i Guatemala.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.