Kvinne som bærer strå

Slik hindrer vi dype matkriser!

Publisert . | Oppdatert

Koronapandemien har sammen med klimakrisen og ekstremvær skapt en sultkatastrofe for millioner av mennesker i Mellom-Amerika. Det kan virke håpløst å få bukt med krisene som rammer verden, men det finnes langsiktige løsninger som styrker matsikkerheten i sårbare land.

Store globale utfordringer

Sommeren 2020 kunne vi lese om hvordan koronapandemien skapte nød i Guatemala. Hvite flagg vaiet tungt i nedstengte gater — et signal som varslet at familien ikke hadde nok mat. Siden sommeren har nøden vokst i takt med strenge koronarestriksjoner og voldsomt ekstremvær. Vi står ovenfor pandemi, klimakrise, flyktningkrise og tapte muligheter for barn og unge. Aller hardest rammes de som allerede lever i en sårbar situasjon. Det kan virke umulig å løse utfordringene, men vår erfaring viser at det er de lokale tiltakene som er løsningen når globale kriser oppstår.

Løsningen er å investere i jordlappene 

Under koronakrisens første fase klarte mange familier å leve av avlingene sine. Grønnsakene de ikke fikk solgt på markedene lenger, fordi alt var stengt, holdt dem gående. Ikke alle var like heldige. Avlingen fra forrige høsting ble ikke stor nok. På toppen av dette kom orkanene Eta og Iota som førte til enorme nedbørsmengder. Fuktigheten medførte sopp og sykdommer på avlingene. Mange opplevde også å miste husdyrene sine.

FN har rapportert åtte millioner sultrammede i Mellom-Amerika. Konsekvensene er brutale med null inntekter og begrenset tilgang til mat. Det er helt nødvendig å tenke langsiktig for å sikre matsikkerheten for småbøndene og deres landsbyer. For å få bukt med matkriser og tapte inntekter er bøndene avhengige av å kunne investere i jordlappene sine — bærebjelkene for tilgangen på mat.  

Dersom bøndene får mulighet til å ta opp små grønne lån, kan de investere i jordlappen sin. Et grønt lån vil gi bøndene mer motstandsdyktighet og mulighet til å produsere nok mat til seg selv — og til å selge videre til andre i landsbyen. Det gir inntekter som er viktige for å kunne sikre barna skolegang og skolemateriell.

Slik fungerer grønne mikrolån 

I den tøffe tiden under koronapandemien, sliter mange med å ha råd til å kjøpe frø eller redskaper før plantesesongen starter. I Utviklingsfondets prosjekter kan bøndene ta opp et lite lån i starten av sesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, verktøy eller til å drive dyrehold. 

Lånet betaler de tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet. Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen, får bøndene lavere renter enn de ville fått i en vanlig bank. Miljøtiltak kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. 

Det er de lokale bøndene selv som sammen med Utviklingsfondet, kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres. Det er de som kjenner de lokale forholdene best!

Ringvirkninger for hele lokalsamfunnet 

Når bøndene produserer nok mat, kan overskuddet selges videre. Grønne mikrolån sørger for at landsbyen har nok mat på bordet gjennom kriser og får bøndene raskt på beina igjen. 250,- kr i måneden er investering nok, til å forandre livet til en bonde i Guatemalas høyland og få den lokale matproduksjonen i gang. Ditt bidrag gjør at bøndene kan investere videre i eget liv og matsikkerhet. En smart og bærekraftig løsning for å forhindre dype matkriser!

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.