Kaffeplante i Gutamala

Økte temperaturer truer kaffekoppen vår

Publisert . | Oppdatert

Visste du at kaffeplanten er en av matplantene som rammes hardest av klimaendringer? Den er ekstremt følsom for temperaturendringer. Ifølge The Climate Institute vil all dyrkbar mark til kaffeproduksjon halveres innen 2050. Det kan bety dårlige nyheter for kaffekoppen din. Heldigvis er det mulig for kaffeprodusentene å tilpasse seg et endret klima.

Klimatilpasning kan redde kaffeavlingene

Kaffeprodusentene sliter med ustabile avlinger, pest og andre plantesykdommer som rammer kaffeplantene, og ustabilt vær gir dårlig tilgang til vann. Dersom kaffeavlinger går tapt tar det minst tre år å bygge dem opp igjen.

De aller fleste av verdens 20 millioner kaffeprodusenter er småbønder, mange av dem lever i fattigdom. Disse småbøndene er nødt til å investere i klimatilpasning dersom de skal kunne fortsette å dyrke kaffe. Som utviklingsinvestor i Guatemala investerer du i klimatilpasning for kaffebønder, slik at de kan få overskudd til å investere videre selv.

Fra Guatemalas høyland til norske kaffehyller

24. mai 2020 ble en historisk dag for kaffekooperativet CODECH i Guatemala. Denne dagen ble en konteiner, med sertifisert kvalitetskaffe fra deres småskala kaffeprodusenter, sendt til Norge for første gang. Kjeldsberg Kaffe tok sjansen på å kjøpe en konteiner kaffe fra de ukjente produsentene og var villig til å legge 50 dollar ekstra per sekk kaffe i potten. Dette ble mulig fordi Utviklingsfondet i en årrekke har støttet og hjulpet til med å bygge opp kaffekooperativene; sammen er det lettere for kaffebønnene å få tilgang til nye markeder!

Barn sitter på ryggen til kvinne i Guatemala

De aller fleste av verdens 20 millioner kaffeprodusenter er småbønder. Mange av dem lever i fattigdom.

Utviklingsfondet

Dersom denne reisen fra høylandet i Guatemala til kaffenasjonen Norge ikke hadde funnet sted, så ville de måttet selge kaffen sin på det åpne markedet. Der ville prisen vært langt lavere. Gjennomsnittlig tjener kaffebonden mindre enn én krone for hver kaffekopp som selges på kafe. Josefa, som leder et av kaffekooperativene under CODECH, forteller at hjelpen til å sertifisere kaffen både som fair trade og økologisk, gir bedre priser slik at familiene får bedre livsvilkår. Den økte prisen kan være avgjørende for at en kaffeprodusent klarer å investere i konkrete klimatilpasningstiltak på sin gård og fortsette å produsere kaffe.

Sammen for klimatilpasning

Selv om sertifiseringsordninger er en viktig del av løsningen, ser vi at det trengs ytterligere samarbeid og investeringer i hele verdikjeden for å tilpasse oss klimaendringer samt dempe risiko for råvareknapphet. Gjennom våre prosjekter får bønder både kunnskap og de redskapene som trengs for å kunne omstille seg et klima i endring. Dette er helt nødvendig for å holde kaffeproduksjonen intakt.

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.