Frøbank

En annerledes bank

Publisert .

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Frøbanker er klimatilpasning i praksis! Men hvorfor? Og hva er egentlig en frøbank?

Denne banken låner ikke ut penger, men den låner ut det som er selve grunnlaget for matproduksjon uansett hvor i verden du bor: Frø.

En frøbank er rett og slett en bank der vi samler frø fra en mengde forskjellige arter og gjør de tilgjengelige for lokale bønder. Mange av frøtypene har forsvunnet fra regionen og blir hentet fra andre steder. Andre frø er fra planter som vi vet klarer seg spesielt bra i akkurat det klimaet der banken befinner seg. Medlemmene av banken låner frø ved starten av sesongen. Frølånet betales så tilbake i såfrø – med rente – når neste avling er i hus. Slik får frøbanken over tid tilgang til frø i større kvanta, og kan utvide både medlemsbasen og rekkevidden sin.

En viktig nøkkel i møte med klimaendringer

Frøbankens medlemmer har en stabil og sikker kilde til frø ved starten av hver sesong. Dersom en krise inntreffer og tørke eller flom ødelegger bøndenes avlinger, lagrer frøbankene også et utvalg av ulike viktige frøsorter. Uten en slik backup risikerer viktige plantesorter å gå tapt.

I tillegg til å være et viktig beredskapslager er bankene en møteplass som gjør det lettere for bønder å dele kunnskap mellom seg. Her foregår også videreutvikling og tilpasning av plantesorter. I møte med klimaendringer som fører til mer utfordrende dyrkingsforhold, er det en forutsetning at fattige småbønder bruker robuste plantesorter som er godt tilpasset de helt spesifikke forholdene i området der de bor. Bankenes medlemmer er direkte med og tar del i dette arbeidet.

Frøbank illustrasjon

Frøbanken har bidratt til å øke familiens matproduksjonen

Ekteparet Carmen Lopez Alcon og Pedro Chavez Carrio er aktive medlemmer i sin lokale frøbank i Climentoro i Gautemala. De forteller at familien har økt sin matproduksjon betraktelig ved å aktivt velge ut og ta vare på de beste frøene. Det var Carmen som først engasjerte seg i frøbanken:

- Frøbanken er veldig bra, og det skjønte jeg lenge før mannen min! Siden han ikke viste interesse meldte jeg meg inn selv og lærte om frøseleksjon sammen med de andre kvinnene i landsbyen. Før jeg ble del av denne gruppen gjorde jeg alt veldig tradisjonelt. Gjennom gruppa har jeg lært om måter å plante, høste og bruke gjødsel.

Ekteparet Carmen og Pedro smiler forran frøbanken

Ekteparet Carmen og Pedro smiler forran frøbanken

Etter mange år med sjonglering av små barn og engasjementet i frøbanken satte hun foten ned og delegerte ansvaret til mannen. Hukommelsen hadde begynt å svikte litt, og det var uansett mer praktisk at han som kunne både lese og skrive deltok så han kunne skrive ned alt han lærte. I dag er ekteparet blitt kjent for frøene sine, og de deler raust med andre i landsbyen.

Ofte spør naboene om frø og jeg deler gladelig

Carmen Lopez Alcon

Vil du være med å investere i en helt ny frøbank?

Akkurat nå skal vi til å starte en ny frøbank i Guatemala og vi vil ha deg med som investor! Bli utviklingsinvestor og bidra til at småbønder som Carmen og Perdo er bedre rustet i møte med kriser og kan øke egen matproduksjon.

Bli utviklingsinvestor og invester i frø

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.