En hånd holder fram belgvekster

Bra for jorda – bra for deg

Publisert . | Oppdatert

Det er mulig å dyrke mat på måter som tar vare på jorda samtidig som avlingene øker. I et slikt bærekraftig matsystem har belgvekster – som erter og bønner – en viktig rolle å spille.

Med «belgfrukter» menes de tørre fruktene vi høster fra planter i belgvekstfamilien, slik som erter, linser og bønner. De er ganske så spesielle. De er rike på protein, de er hardføre og lagringsdyktige, og ikke minst gjødsler de seg selv gjennom et finurlig samarbeid med en type bakterier, som forsyner planten med nitrogen direkte fra luften. FN har derfor bestemt å gjøre 10. februar til verdens dag for belgfrukter. Dette for å øke folks kunnskap og oppmerksomhet rundt dem som en del av en bærekraftig matproduksjon, og et næringsrikt og miljøvennlig kosthold.

Vinn-vinn på den malawiske landsbygda

Laston og Florence Mphepo fra Malawi dyrker bønner på sin gård. Bønnene er en viktig del av deres mangfoldige gårdsdrift. De nitrogenfikserende plantene bidrar til å bygge opp næringsinnholdet i jorda. I tillegg er bønnene som høstes næringsrik mat. Vinn-vinn!

Kvinne og mann renser bønner

Laston og Florence renser bønnene ved å fjerne skallene for hånd.

Tine Poppe

Viktig med mangfold

I tillegg til bønner dyrker Laston og Florence en rekke andre ulike vekster. De planter frukttrær i åkeren for å holde bedre på vannet. De produserer honning med egne bikuber som de selger på det lokale markedet. Kua deres gir verdifull gjødsel. Slik klarer de å ta vare på jorda samtidig som avlingene – og inntektene – øker. Det betyr bedre muligheter til å gjøre videre investeringer på gården og skape en bedre fremtid for seg selv og resten av familien.

Modellbønder går foran

Laston er en av Utviklingsfondets modellbønder. Det betyr at han har fått opplæring i bærekraftige og klimatilpassede landbruksteknikker. Han har også fått kursing i hvordan man best mulig kan videreformidle kunnskapen. Han har nå 31 følgebønder som han har ansvar for og som lærer fra ham.

Kvinne og mann hoster søtpoteter

Med mangfold i åkeren står småbønder bedre rustet i møte med klimaendringer og vanskeligere dyrkingsforhold. Laston og Florence dyrker både belgvekster, frukttrær og andre matvekster på sin gård.

De aller fleste bønder i Malawi har ikke annen agronomisk kunnskap enn den de har lært av sine foreldre og naboer. Mange mangler helt tilgang på rådgiving. På toppen av dette gjør klimaendringene det stadig vanskeligere. Når regnsesongen er uforutsigbar og regnmønsteret endrer seg, så blir behovet for ny kunnskap enda større.

Det beste med å være modellbonde er at jeg kan hjelpe andre i lokalsamfunnet til et bedre liv!

Laston Mphepo

Bli utviklingsinvestor i Malawi

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.