5 grunner til at du bør bli utviklingsinvestor!

Publisert . | Oppdatert

Hos oss kan du investere i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en verden uten sult og fattigdom. Her er 5 gode grunner til at du bør bli utviklingsinvestor.

1) Pengene brukes på det vi sier - helt konkret

Velg mellom fem fond i fem forskjellige land, hvor pengene går til det du har valgt å investere i. Formålet med alle fondene er både å gi småbønder og deres familier bedre levevilkår, og gjøre dem bedre rustet i møte med hyppigere ekstremvær og vanskeligere dyrkningsforhold. I alle våre landfond investeres det i bærekraftig utvikling, ikke i nødhjelp - og vi vet at det fungerer.

2) Kvartalsrapporter viser deg hvordan pengene brukes

Hvert kvartal sender vi deg rapporter som gir deg full innsikt i hvor langt prosjektene har kommet og hva som vil skje videre. Ingenting er bedre for en investor enn å se at det man investerer i, gir avkastning. Vi er dønn ærlige, noen ganger går ikke ting som planlagt. Det skal vi også fortelle deg om. I våre fond kan du følge pengene hele veien fram til mål.

Kvinne står foran frø i frøbank
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

3) Lokalt eierskap gir langsiktig trygghet

I våre prosjekter er det bøndene selv som gjør jobben. Det skaper eierskap til prosjektene. Vi investerer aldri i et land eller en landsby uten at det også investeres kapital eller arbeidsinnsats fra bøndene selv. Slik sikrer vi bøndene lokalt eierskap og høyere avkastning på de investerte midlene.

4) Du velger fond - invester i det du brenner mest for

Du velger selv hvilket landfond du ønsker å investere i. Er du glad i kvalitetskaffe, kan du investere i kaffeplantasjer i Guatemala. Er du opptatt av likestilling, kan du investere i Etiopia. Kanskje du er opptatt av biologisk mangfold og bevaring av frøsorter? Da kan en investering i frøbank være noe for deg. Les om alle landfond her.

5) Kanskje verdens beste fondsinvestering?

Som utviklingsinvestor investerer du i noen av de mest lønnsomme fondene som finnes. Avkastningen er det ikke du, men småbøndene vi jobber med som får. Målet er å utrydde sult og fattigdom ved å sikre småbønders framtid i møte med ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold. Selv om du ikke får pengene tilbake er dette kanskje den beste investeringen du gjør.

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.