Din klimaframtid

Lurer du på hvordan klimaendringene påvirker deg akkurat der du bor? Da er Din klimaframtid noe for deg! Her kan du også sammenligne ditt bosted med Malawi i Afrika – to veldig forskjellige områder som påvirkes ulikt av klimaendringene.

Velg fylke

Sammenlign klima i fremtiden hvis temperaturen endrer seg.

Agder (Agder)

Malawi

Gjennomsnittstemperaturen er ca. 8 grader.

Temperatur

Gjennomsnittstemperaturen er 22 grader. De varmeste månedene er sept-nov.

Gjennomsnittlig årsnedbør er ca. 1000 mm.

Nedbør

Gjennomsnittlig årsnedbør er 750-1600 mm. Malawi har én regnperiode; fra november til april.

Vekstsesongen er i dag 7-8 måneder.

Vekstsesong

Mais er bærebjelken i malawisk landbruk og står for over 60 prosent av all mat som produseres i landet.

Norge har generelt god dyrehelse.

Skadegjørere

Ensidig maisdyrking betyr sårbarhet for skadedyr og plantesykdommer.

Agder (Agder) med 0 graders global oppvarming

Det aller meste av jordbruksarealet i Norge blir brukt for å produsere fôr til husdyr. Det har vært en bevisst politikk å prioritere korn- og planteproduksjon i områdene med de beste forholdene, mens husdyrproduksjonen i større grad foregår i områder som på grunn av terreng eller klima egner seg best til slått og beite. Vekstsesongen har blitt lengre over hele landet de siste tiårene. Mye bebyggelse i Agder har beliggenhet i nærheten av elver, noe som medfører utsatthet for oversvømmelse og erosjon.

Oppsummering

Malawi med 0 graders global oppvarming

Landet har store høydeforskjeller og dermed store regionale variasjoner i temperatur og nedbør. Malawi er et av landene i verden som rammes hardest av klimaendringene. Mellom 1960 og 2006 økte gjennomsnittstemperaturen med nesten én grad. Lavtliggende områder er allerede i dag utsatte for flom. De siste årene har Malawi opplevd kraftig tørke og flom om hverandre, noe som har ført til kraftige tilbakeslag i landets kornproduksjon og en alvorlig matsituasjon for store deler av landets befolkning. Fra 2013 til 2016 gikk kornproduksjonen ned 40 prosent.

Etter sitt livs vanskeligste sesong – tørkesommeren 2018 – legger Einar Kiserud fra Spydeberg ut på en reise til Malawi. Reisen hans har blitt til dokumentarfilmen Uår. I Malawi møter han Esther & Collings, bønder som har levd med konsekvensene av klimaendringer i mer enn et tiår.

Utdrag fra «Uår»
Kvinne og mann renser bønner

Laston og Florence renser bønnene ved å fjerne skallene for hånd.

Tine Poppe

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Norges nye utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder i utviklingsland må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Det haster.

Vi trenger trenger politisk handling nå og din signatur vil vise utviklingsministeren at det haster. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Utviklingsfondet vil sørge for at hver signatur når helt frem til utviklingsministeren og resten av regjeringen.

Jeg samtykker:

Tørke

Bli utviklingsinvestor i ett av våre 5 fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.