821 millioner mennesker sulter i verden i dag, og omtrent 2 milliarder lider av feilernæring. Matproduksjonen trues av klimaendringer og overutnyttelse av naturressurser.

Som fast giver til Utviklingsfondet bidrar du hver måned med viktig  støtte til fattige familier på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Gjennom din støtte kommer de seg ut av sult og fattigdom. Sammen gjør vi en forskjell og endrer liv!

Utviklingsfondet lagrer informasjonen vi får om deg i henhold til gjeldende lovverk. Du kan lese mer om personvern, lovverket og hva Utviklingsfondet lagrer av opplysningene her.