1) Kvinner er avgjørende for økonomisk vekst i utviklingsland.

Når kvinner får tilgang til teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital — får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Kvinnegruppene legger til rette for opplæring, utdanning og anskaffelse av verktøy som trengs for at kvinner får mulighet til å forvalte ressursene. Egne spare- og lånegrupper, hvor kvinner får opplæring i økonomi og investering samt tilgang til markedet er et langt steg i riktig retning.  

2) Et rettferdig liv for kvinner reduserer tidlig ekteskap

Tidlig ekteskap er et stort problem i utviklingsland. I samfunn hvor kvinnen sin rolle først og fremst er å føde barn, blir det ikke lagt til rette for jenters skolegang og utdanning. Slike kulturelle begrensninger er det samfunnene selv som taper på. Kvinnegruppene har vist at ved å gi jenter mulighet til skole og utdanning, reduseres antallet tidlig ekteskap og tidlige graviditeter kraftig. Når jenter prioriterer utdanning har det stor påvirkning på lokalsamfunnet. Mer kunnskap øker inntektene og ved kvinners deltakelse klarer familiene seg bedre. Studier viser at så mye som 55% av reduksjon i sult kan føres tilbake til en forbedring av kvinnenes situasjon i samfunnet.  

Les også: Slik får vi jentene tilbake til skolebenken 

Kvinner støtter kvinner på landsbygda i Etiopia. Medlemmene av kvinnegruppene står sterkt sammen!

3) Vekk fra vold og overgrep med rettighetsopplæring 

Kvinnegruppene praktiserer rettighetsopplæring, som gir kvinnene i lokalmiljøet bedre kunnskap om sine rettigheter. Mange kvinner er ikke klar over hvilke rettigheter de har og hvordan de kan håndtere situasjoner hvor de krenkes. Rettighetsopplæringen gir kvinnene mer selvtillit og trygghet til å ta bedre valg i livet. Kvinner som opplever vold og overgrep får mulighet til å snakke om situasjonen sin, og hjelp til å komme seg ut av den voldelige relasjonen. Videre vil hun også få hjelp til å klare seg på egen hånd og bli uavhengig. 

4) Kvinnegrupper gir kvinner mer innflytelse 

Ved å styrke lokale kvinnegrupper får lokalsamfunnet tilgang til rådgiving og et sted for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Organisering sikrer bedre gjennomslagskraft, øker forhandlingsstyrken, gir tilgang til kapital og tjenester samt gir bedre muligheter til å jobbe opp mot lokale og nasjonale myndigheter. I våre prosjekter har vi mange eksempler på hvordan kvinners deltakelse gir mulighet for innflytelse og påvirkning hos myndighetene.  

5) Kvinnekamp er også miljøkamp 

Vi ser konsekvensene av klimakrisa rundt oss. Tørke, flom, skogbranner og gresshoppesvermer i bibelske proposjoner. Klimakrisa rammer på ingen måte rettferdig. Når avlingene går tapt kan en familie fort bli nødt til å velge om de må ta sønnen eller datteren ut av skolen. Kvinner har globalt sett mindre tilgang på å eie egen jord og er i større grad avhengige av naturressurser. Med klimaendringene er det disse ressursene som rammes hardest. FN anslår at 80 prosent av mennesker drevet på flukt på grunn av klimaendringer — er kvinner. Kvinnegrupper gir kvinner opplæring i klimatilpasset jordbruk, slik at de kan dyrke både mer mat og mer klimasmart.  

Invester i kvinnegrupper i dag!

Bli med å gi kvinner i Etiopia utdanning og mulighet til et rettferdig liv! Kvinner er nøkkelen til et mer bærekraftig samfunn. Klikk her for å bli utviklingsinvestor.