Naturkatastrofer og ekstremvær

Naturkatastrofer og ekstremvær truer befolkningene i landene hvor Utviklingsfondet jobber. De aller fattigste er ekstra utsatt når krisene rammer.

Last ned