Millioner trues av sult

Millioner av mennesker i Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen er rammet av en av de alvorligste sultkatastrofeneverden har sett på lenge. Dette er ikke første gang vi har reagert for sent eller vært vitne til de alvorlige konsekvensene av ekstremvær. Men når skal vi ta innover oss at klimaendringene truer livsgrunnlaget til millioner mennesker?

Last ned