Dronefoto av høylandet i Guatemala

Guatemala Q3 2021

I Guatemalas høyland lever mange urfolkskvinner av å dyrke kaffe. I forrige kvartal ferdigstilte vi et prosjekt med fokus på teknologi og infrastruktur som forenkler og forbedrer behandlingen av kaffen, etter at den er høstet.Våre utviklingsinvestorer har vært med å investere i tanker til fermentering av kaffebær, vanntanker som samler regnvann til vask av kaffen og vannkanaler med mekanismer som renser vannet etter fermenteringsprosessen. Familiene til de 30 kaffebøndene som vil benytte det nye kaffeanlegget har vært med på byggingen. Årets kaffeinnhøstning er nå i gang og de nye fasilitetene er allerede i bruk – til stor glede for lokalsamfunnet!

Last ned