Landskap i Etiopia
Utviklingsinvestor i Etiopia-fondet

Etiopia: Kvartalsrapport Q4

I årets siste kvartal ferdigstilte vi flere av de spennende prosjektene du har bidratt til i 2021. I denne kvartalsrapporten får du en siste oppdatering av prosjektet med rentbrennende ovner og skogbevaring, før vi introduserer deg for nye spennende prosjekter i 2022.

Kjære utviklingsinvestor,

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel gjør det klinkende klart at det du gjør, ved å investere i klimatilpasning, er helt avgjørende framover! Jeg vil takke deg for at du står sammen med Etiopias småbønder i deres kamp for å produsere nok mat i et nytt og uforutsigbart klima.

Klimarapporten maler et dystert bilde for matsikkerheten i land som Etiopia framover, og det med rette. Antallet som sulter har steget dramatisk de siste årene, i stor grad grunnet klimaendringer, pandemi og konflikt. I dag dør et barn av sult hvert femte sekund. De fleste av dem er barn av bønder. Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen, klarer de ikke å lære på skolen eller opprettholde god helse. Uten mat, stopper alt.

Heldigvis finnes det en løsning på verdens sultproblem. I den banebrytende rapporten Ceres2030 konkluderer 77 forskere med at løsningen på verdens sultproblem er å doble støtten til verdens småbønder. I disse dager jobber vi med å få folk som deg til å skrive under på et opprop som krever nettopp dette av våre folkevalgte. Får vi dem med oss kan vi utrydde sult innen 2030, men for å presse dem trenger vi din underskrift. Signer nå og gi småbøndene din støtte.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Etiopia-fondet

I Etiopia bidrar dine investeringer til å styrke kvinners inntekter og livsgrunnlag. Det bidrar til at de står sterkere i forhandlinger på markedet og i hjemmet.

Mose på tre i Etiopisk regnskog
Prosjektoppdatering

Rentbrennende ovner

Om prosjektet

Tradisjonelle vedovner skaper store helseutfordringer for familier i Etiopia og er en viktig grunn til lokal avskoging. Den farlige røyken som fyller huset når det lages mat fører til alvorlige luftveisinfeksjoner. Innendørs forurensning som dette står alene for nesten 5% av all sykdom i Etiopia.

Gjennom dette prosjektet skal 450 familier få tilgang til rentbrennende ovner. Ovnene reduserer både luftveisinfeksjoner og avskoging fordi de krever mindre ved. Lokale kvinner og ungdommer skal få opplæring i å lage ovnene og får mulighet til å selge disse videre til familiene i landsbyen.

Kvinner får opplæring i å lage rentbrennende ovner

Gruppa får opplæring i å lage rentbrennende ovner

Siste nytt fra felt

I forrige kvartal var det på tide å selge de ovnene gruppene har laget til folk i lokalsamfunnet. Kvinnene var tilstede på flere markedsplasser, blant annet på et større teknologimarked, og på lokale kvinnegruppemøter. Ved utgangen av forrige kvartal var rundt halvparten av ovnene solgt og innsatsen fortsetter videre i tiden som kommer.

Kvinnene som har deltatt i prosjektet utrykker at de har lært mye om de miljømessige og helsemessige fordelene av energieffektiv teknologi. De merker at det er mindre røyk i huset når de lager mat og plages mindre av helseplager i luftveiene. Siden det å hente ved er tidkrevende har kvinnene nå tid til å bruke på andre ting, samtidig som den økte inntekten fra salget av ovnene betyr mye for familien. For å være sikre på at de får mest mulig ut av de ekstra pengene har kvinnene startet en lånegruppe.

Kvinnene i gruppa viser fram de rentbrennende ovnene de har produsert

Kvinnene i gruppa viser fram de rentbrennende ovnene de har produsert og skal selge til familier i området.

Budsjett: Rentbrennende ovner

Status: Ferdig implementert i Q4

KostnadsposterTotal
Opplæring i byggkonstruksjon10 440 kr
Monitorering og rapportering5920 kr
Materialer til ovnene16 000 kr
Promotering i landsbyen4400 kr
Solcellelanterner 16 000 kr
SUM52 760 kr

Mitt engasjement i produksjon og markedsføring av ovnene gjorde det mulig for meg å få ekstra inntekt. Bruk av teknologien hjemme hos meg selv har forbedret helsen min og har gitt meg nok tid til å engasjere meg i forskjellige aktiviteter i landbruket.

Shewa Tsehay Abera, programdeltaker
Gruppe med kvinner smiler
Nyhetssak

Kvinner som investerer

I kvinnegruppene investerer kvinnene tid og penger i hverandre. Spare- og lånegrupper har blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: