Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Generalsekretær Jan Thomas Odegard slutter i Utviklingsfondet

Jan Thomas Odegard takker nei til et nytt fem års åremål som generalsekretær for Utviklingsfondet. Hans åremål-stilling gikk ut 1. oktober i år.

Kvinne holder en klynge umodne kaffebær i hånden

Sammen redder vi kaffekoppen

- Rask liberalisering ikke riktig vei å gå

addis ameromulunush beleteethiopiachildwomanfamilyfarmer

Ekte historierKampen for maten

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Ekte historierSlik tilpasser Bir seg et endret klima

Tørke og flom har tatt livet av avlingene til Bir fra Nepal flere ganger. Dette er avlinger som sørger for nok mat til familiens hans. Han bor med sin kone og to barn i Joshipur som er et klimasårbart område. Kunnskap om klimatilpasset landbruk gir familien nye muligheter og nytt håp.

Klimatilpasning i Malawi

Ekte historierBønder i beinhard kamp for matsikkerhet

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

Utviklingsfondet har mange prosjekter i Etiopia. Som utviklingsinvestor investerer du i konkrete prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og bedre matsikkerhet.

tomatoes field ethiopia

Slik øker perma-kjøkkenhager kvinners tilgang til mat og inntekt!

Syklonen Freddy

Ekte historierSyklonen Freddy: Våre bønder mistet alt over natten

tomatoesfieldethiopia

En bedre verden er fullt mulig — når kvinner får like muligheter som menn!

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk vil mellom 100 og 150 millioner færre sulte, dersom kvinner får ressursene de trenger i landbruket. Som utviklingsinvestor bidrar du i konkrete prosjekter for å styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale rettigheter.

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

I den lille landsbyen Sikre i Nepal bor det 15 familier som er helt avhengige av maten de selv dyrker. Takket være solcelleteknologi har de trygget matsikkerheten i landsbyen.

Kvinne med barn på armen

Invester i vedbesparende ovner der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter