Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

5 gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda

Om kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter reduseres med 100 til 150 millioner. Her er fem gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda.

Invester i kvinner som bekjemper sult

Invester i sterke kvinners framtid

Aksel Nærstad til minne

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Patricia og mannen Chancy dyrker kål, soyabønner, nøtter og mais. I et stadig varmere og tørrere klima kan livet være utfordrende som småbonde. I årevis minsket avlingene i størrelse og mengde. På gården har de nå kunnet investere i bærekraftig matproduksjon. Selv i et klimarammet Malawi ser Patricia lyst på familiens framtid.

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge

5 gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Somalia

Somalia opplever stadig oftere langvarige tørkeperioder, og akkurat nå befinner landet seg i den verste tørken på over 40 år. Utviklingsfondet jobber derfor aktivt med å sikre småbønder varig tilgang på vann og klimatilpasningstiltak, slik at de kan fortsette å produsere mat til seg og sine selv om klimaet endrer seg. Dette kan du bidra til som utviklingsinvestor i Somalia.

Kvinne står foran frø i frøbank

5 gode grunner til å investere i frøbanker

Ekte historierDen verste tørken på over 40 år

Frøbank

En annerledes bank

Ekte historierCarmen dro med mannen i frøbanken

I frøbanken kan ekteparet Carmen Lopez Alcon og Pedro Chavez Carrio låne, kjøpe og lagre frø mellom sesongene. Det har betydd mye for familiens matproduksjon!

Visste du at noen kan ta patent på tomatplanten din?

Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Nedbrytning og avskoging truer urskogen i Etiopia. Skogavhengige grupper har tatt vare på skogen og dens ressurser. Men de har hatt liten innflytelse over skogforvaltningen og få rettigheter over ressursene som utgjør deres livsgrunnlag. Nå tar lokalsamfunnet grep.

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?