Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Midtveisgjennomgang viser viktige framskritt innen klimarobusthet og matsikkerhet

En ekstern gjennomgang av de tre første årene av vårt største program innenfor klimarobusthet og matsikkerhet viser at vi har oppnådd gode resultater for bøndene på landsbygda i Etiopia, Somalia, Malawi, Guatemala og Nepal.

REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization

Slik svarer kvinnene om arbeidet for likestilling og deltakelse

addis ameromulunush beleteethiopiachildwomanfamilyfarmer

Ekte historierKampen for maten

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk vil mellom 100 og 150 millioner færre sulte, dersom kvinner får ressursene de trenger i landbruket. Som utviklingsinvestor bidrar du i konkrete prosjekter for å styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale rettigheter.

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) besøkte Utviklingsfondets prosjekter i Gimbichu, 9 mil øst for Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Bistandsarbeid i et konfliktfylt Etiopia

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap er noen av grunnene til at mange jenter i Etiopia ikke får gå på skolen. Koronapandemien forverrer situasjonen. Stengte skoler og et land i lockdown har ført til en økning i overgrep, men jentene får ikke hjelp.

En ekstrem livssituasjon for kriserammede!

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer

I kvinnegruppene investerer kvinnene tid og penger i hverandre. Spare- og lånegrupper har blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Å hindre en brann

Ekte historierMange bekker små