Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

addis ameromulunush beleteethiopiachildwomanfamilyfarmer

Ekte historierKampen for maten

Å dyrke mat i Etiopa er en kamp. Takket være kunnskap om klimatilpasning, lykkes flere med å dyrke mat.

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Ekte historierSlik tilpasser Bir seg et endret klima

Klimatilpasning i Malawi

Ekte historierBønder i beinhard kamp for matsikkerhet

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

tomatoes field ethiopia

Slik øker perma-kjøkkenhager kvinners tilgang til mat og inntekt!

Matmangel er et utbredt problem på landsbygda i Etiopia. En perma-kjøkkenhage bidrar til å gi kvinner inntekt, som blant annet kan sikre mer mat og skolegang til barna.

Syklonen Freddy

Ekte historierSyklonen Freddy: Våre bønder mistet alt over natten

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

I den lille landsbyen Sikre i Nepal bor det 15 familier som er helt avhengige av maten de selv dyrker. Takket være solcelleteknologi har de trygget matsikkerheten i landsbyen.

Invester i solceller der strømnettet slutter

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

Invester i sterke kvinners framtid

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Patricia og mannen Chancy dyrker kål, soyabønner, nøtter og mais. I et stadig varmere og tørrere klima kan livet være utfordrende som småbonde. I årevis minsket avlingene i størrelse og mengde. På gården har de nå kunnet investere i bærekraftig matproduksjon. Selv i et klimarammet Malawi ser Patricia lyst på familiens framtid.

Ekte historierDen verste tørken på over 40 år

Frøbank

En annerledes bank

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Ekte historierCarmen dro med mannen i frøbanken

For å nå miljømålene må regjeringen si opp avtaler med ISDS