Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Kvinne holder en klynge umodne kaffebær i hånden

Sammen redder vi kaffekoppen

Kaffen trues av klimaendringer, og i frontlinjen står fattige kaffebønder som lever av å dyrke den. Norsk Kaffeinformasjon og Utviklingsfondet inviterer til et felles løft – kaffebransjens egen «rosa sløyfe»-aksjon. Kaffeaksjonen går til Utviklingsfondets prosjekter i Guatemala. Sammen redder vi framtidens kaffe og styrker kaffebonden som er helt avhengig av den.

addis ameromulunush beleteethiopiachildwomanfamilyfarmer

Ekte historierKampen for maten

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Ekte historierSlik tilpasser Bir seg et endret klima

Klimatilpasning i Malawi

Ekte historierBønder i beinhard kamp for matsikkerhet

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

Utviklingsfondet har mange prosjekter i Etiopia. Som utviklingsinvestor investerer du i konkrete prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og bedre matsikkerhet.

tomatoes field ethiopia

Slik øker perma-kjøkkenhager kvinners tilgang til mat og inntekt!

Syklonen Freddy

Ekte historierSyklonen Freddy: Våre bønder mistet alt over natten

Den kraftige syklonen Freddy har etterlatt seg omfattende skader som vil få store konsekvenser for folks liv og matsikkerhet fremover. Rundt 560.000 mennesker har blitt fordrevet fra sine hjem og flere hundre har mistet livet. Det er behov for umiddelbar hjelp, melder leder for Utviklingsfondets landprogram i Malawi.

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

Invester i solceller der strømnettet slutter

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

Invester i sterke kvinners framtid

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Som utviklingsinvestor går dine månedlige bidrag til å gjøre småbønder bedre rustet mot et klima i endring. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Patricia: — Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Frøbank

En annerledes bank

Ekte historierCarmen dro med mannen i frøbanken