Reisebrev fra Guatemala

Vår reise med Operasjon Dagsverk

Tidligere i år ble Utviklingsfondets prosjekt «Uten mat, stopper alt» valgt av norske ungdommer som årets Operasjon Dagsverk-prosjekt. Arbeidet er nå godt i gang, og i mai reiste Utviklingsfondets OD-koordinator Annett sammen med OD-leder Tobias og ODs kommunikasjonsrådgivere Anine og Fredrik til Guatemala for å møte ungdommene i årets prosjekt.

Klimaendringene påvirker ungdoms framtid

I høylandet i Guatemala møtte vi ungdom som står i frontlinjen i kampen mot klimaendringer og sult. Disse ungdommene lever i en hverdag preget av uforutsigbare klimatiske forhold som gjør jordbruk, deres hovedinntektskilde, stadig mer utfordrende. Flere av de trakk blant annet frem langvarige tørkeperioder etterfulgt av kraftige regnskurer som oversvømmer jordene deres, noe som gjør det krevende å opprettholde stabile avlinger. Ungdommene vi møtte dyrker mais, poteter og en rekke andre grønnsaker, samt kaffe. Disse utfordringene påvirker ikke bare deres inntekter, men også deres evne til å opprettholde en bærekraftig matforsyning.

Under oppholdet fordypet vi oss i prosjektet ved å intervjue ungdommer til årets kampanjefilm. De viste oss stolt frem hjemmene og/eller gårdene sine. Enkelte dyrket ikke bare mat, men engasjerte seg i andre inntektsbringende aktiviteter, slik som brodering av tradisjonelle urfolksdrakter. Disse ferdighetene gir dem mulighet til å produsere varer som kan selges på lokale markeder, noe som er essensielt for deres økonomiske overlevelse i en tid med klimatiske utfordringer.

Ungdom i Guatemala dyrker poteter med nye jordbruksteknikker de har lært gjennom prosjektet

Ungdommene har fått opplæring i nye jordbruksteknikker som de tar i bruk ved dyrking av poteter. På den måten har matproduksjonen økt, selv i et endret klima.

Operasjon Dagsverk

Sammen skaper ungdom endring

Vi inviterte også ungdommene til en todagers workshop, hvor vi jobbet sammen om å utvikle årets kampanje. Det var svært givende å høre deres stemmer og se saken fra deres perspektiv, og ikke minst å samarbeide med dem om hvordan vi best kan formidle deres historier til ungdommer i Norge. Denne innsikten har vi tatt med oss hjem for den videre kampanjejobbingen.

Turen var både opplevelsesrik og lærerik, og vi sitter igjen med mange nye inntrykk og erfaringer, samt nye venner, minner og kunnskap for livet. Det mest givende var å møte ungdommene, høre deres historier og få innsikt i deres daglige liv og utfordringer. Vi fikk virkelig erfare at ungdom er ungdom, uansett hvor i verden de befinner seg. Ungdom i Guatemala, som ungdommer i Norge, har drømmer, ambisjoner og et sterkt ønske om rettferdighet, likestilling og en bedre fremtid.

Ungdom i Guatemala lærer å brodere tradisjonelle drakter. Det gir inntekter og framtidstro!

Ungdom i Guatemala lærer å brodere tradisjonelle drakter. Det gir inntekter og framtidstro!

Operasjon Dagsverk