Tusen takk for at du vil være utviklingsinvestor!

Publisert .

Takk for at du er med på å bekjempe sult og urettferdighet med et fast månedlig beløp.

Om din avtale

Velkommen som utviklingsinvestor! Ditt bidrag betyr enormt mye for de som er mest sårbare for klimaendringene.

Som utviklingsinvestor investerer du i helt konkrete løsninger på sult og fattigdom. Det er småbøndene og deres familier som får avkastningen ved at de blir bedre rustet til å møte ekstremvær og vanskelige dyrkingsforhold.

Hvert kvartal vil du motta en rapport som forteller om utviklingen i fondet du investerer i. Det kan være alt fra en nyinnkjøpt traktor til at en vannsamler har blitt bygget.

Vil du gjøre endringer i avtalen din kan du ta kontakt med oss på e-post: giver@utviklingsfondet.no.

Igjen, tusen takk ditt viktige engasjement. Sammen skaper vi endring!

Med vennlig hilsen
Utviklingsfondet