Slik tilpasser Bir seg et endret klima

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Tørke og flom har tatt livet av avlingene til Bir fra Nepal flere ganger. Dette er avlinger som sørger for nok mat til familiens hans. Han bor med sin kone og to barn i Joshipur som er et klimasårbart område. Kunnskap om klimatilpasset landbruk gir familien nye muligheter og nytt håp.

Klimaendringer skaper lidelse i klimasårbare områder

Bir forteller at klimaendringene har skapt store lidelser. Når det er tørke, har det blant annet vært insektsangrep på plantene. Det blir også varmere hvert år. Vannet kommer ikke når de trenger det og når det først regner, så regner det for mye. Takket være kunnskap om klimatilpasning har Bir fått verktøy som bidrar til at han kan lykkes med å dyrke mat, på tross av endringene i klima.

«Jeg er en veldig økologisk bonde».

Bir Bahadur Dangura, småbonde i Nepal.

Nye muligheter med kunnskap om klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å tilpasse jordbruket etter hvordan klimaet påvirker matproduksjonen, og igangsette tiltak for å trygge matsikkerheten. Et av tiltakene Bir har gjort, er å sette opp plasttunneler. Tunnelene beskytter avlingene for uventet regn og gjør at han kan dyrke grønnsaker hele året. Som plantevernmiddel bruker Bir urin fra dyrene sine. Han liker ikke å bruke kunstgjødsel og bruker i stedet møkk og kompost, også fra egne dyr. Han er stolt når han sier at han er en veldig økologisk bonde.

Bir dyrker mat i plasttunnel, Nepal.

Bir viser frem vekstene i plasttunnelen.

Økologisk og mer kostnadseffektivt

Før hadde vi kun tradisjonelle hybridfrø, mens vi nå gjennom prosjektene vi deltar i, får tilgang til lokale frø. Frøene er både insektresistente, tåler hardere klima og er mer næringsrike, forteller Bir. Kvaliteten på frøene gjør at Bir slipper å bruke sprøytemidler, som han sier smaker bedre. Bir forteller også at de har forbedret fjøsene, slik at dyrene ikke trenger å sitte i uhygenisk avføring og urin. Dyrene har dermed bedre helse og vokser seg større. Han har i dag 15 geiter, to griser, ti kyllinger og to okser. Bedre dyrehelse gjør at han har flere dyr å selge. Ved å selge dyr og overskuddet fra grønnsakene på markedet, får han inntekter til å kjøpe ris og andre basisvarer til familien sin.

Takknemlig for samarbeid med Norge

Bir er stolt av sitt harde arbeid og sier at han gjør sitt beste for å skaffe mat til familien sin. Han takker også Utviklingsfondet for samarbeidet og understreker hvor viktig det er å støtte lokalsamfunnet. Jeg er stolt av det harde arbeidet jeg gjør for å forsørge familien min. Jeg vil takke for støtten til mennesker som oss, som bor i slike områder. Det har forbedret livene våre. Fortsett å støtte lokalsamfunnene og mennesker som oss.

Bir fra Nepal viser frem noen av vekstene han dyrker

Bir er takknemlig for alt han har lært å dyrke frem i et utfordrende klima.

Bli utviklingsinvestor

Vil du investere i prosjekter som gir småbøndene i Nepal mer kunnskap om klimatilpasning, slik at de kan dyrke nok næringsrik mat? Ved å bli utviklingsinvestor i Nepal bidrar du til en bærekraftig framtid for de menneskene som lider mest av klimaendringenes konsekvenser. Det skal lite til for å gjøre store endringer! Du velger selv hvor mye du vil bidra med og får løpende informasjon om hvordan det går med prosjektene du investerer i.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Henter prosjekter.