Marked og kommunikasjon i 2021

I året som gikk har Markeds- og kommunikasjonsavdelingen arbeidet med å rekruttere flere utviklingsinvestorer, utarbeide nye nettsider og ny profil, politisk påvirkningskampanje og mye annet, for å gjøre Utviklingsfondets arbeid mer kjent blant de vi ønsker å nå.

Landskap i Guatemala
Et år med mange løft

Utviklingsfondet i ny drakt

Flere nye utviklingsinvestorer i året som gikk

I 2021 gikk vårt nokså ferske giverkonsept Utviklingsinvestor inn i sitt andre hele år. Hvert kvartal har vi rapportert på framgangen i utvalgte prosjekter fra start til slutt. I 2021 har utviklingsinvestorene bidratt til blant annet jordbruksteknologi til kvinner i Nepal, opplæring i honningproduksjon i Malawi, et renseanlegg for bearbeiding av kaffe i Guatemala, rentbrennende ovner og skogbevaring i Etiopia og en vanndam i Somalia.

Tross en herjende pandemi var ambisjonsnivået høyt. Takket være gaterekruttering i nært samarbeid med byrået Concept Communications, kunne vi ønske enda flere Utviklingsinvestorer velkommen til organisasjonens viktige arbeid. Pandemien med fem måneders lock-down gjorde gaterekruttering krevende og uforutsigbart, men en sommerturne over det ganske land gjorde at flere fikk muligheten til å bli kjent med oss. Tusen takk til alle nye og eksisterende Utviklingsinvestorer.

Infostøtten og www.dinklimaframtid.no

I året som gikk rapporterte vi på de foregående tre års store infoprosjekt med Norad og ble tildelt nye infomidler for de neste fem årene. Vi fortsatte å bygge på det solide grunnlaget i nettstedet dinklimaframtid. no hvor man sammenligner klimaendringene i Norge og Malawi. I fjoråret innhentet vi innhold fra neste land som skal inkorporeres, Guatemala, og bygger således ut siden med et nytt land for hvert år. Da pandemien forhindret oss fra å reise, knyttet vi kontakt med dyktige frilansere lokalt i noen av programlandene våre. Fra Guatemala fikk vi interessante intervjuer og nydelige stillbilder og filmmateriale som ble til innhold på dinklimaframtid.no.

Politisk påvirkningskampanje

På tampen av året utviklet vi, i nært samarbeid med PR-byrået Geelmuyden Kiese, en politisk påvirkningskampanje som skal sikre at klimatilpasning og matsikkerhet får den plassen den trenger på bistandsbudsjettet.

Nye nettsider og ny profil

Fundraising og kommunikasjonsstrategi legger fundamentet for sterkere vekst både når det gjelder innsamlede midler og synlighet i årene som kommer. I annerledes-året 2021 var det enda viktigere enn noen gang å sette i gang prosjekter på huset som ikke involverte reising i felt. Arbeidet med delstrategier, nye nettsider og ny profil var derfor et viktig stykke arbeid som tok mye kapasitet i året som gikk, hvorav sluttproduktet først så dagens lys i inneværende år. En stor takk til byrået Goodmorning Naug for et solid samarbeid i flere av disse prosessene.

God støtte fra eksisterende store givere og nye

Hvert år får Utviklingsfondet betydelige beløp fra bedrifter og organisasjoner som ønsker å gjøre en forskjell. Vi er stolte av at flere ønsker å inngå partnerskap med Utviklingsfondet, både med økonomiske og faglige samarbeid. En stor takk rettes til våre hovedsamarbeidspartnere Fred. Olsen Social Engagement Group, på vegne av Bon Heur ASA og Grotmol Solutions. En stor takk også til våre nære partnere i organisasjonene Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Også mindre bedrifter og organisasjoner støtter oss, og vi håper å annonsere flere nye partnere i 2022. Sammen investerer vi i bærekraftige løsninger for framtiden.

Utviklingsfondet vokser!

I det kommende året vil markeds- og kommunikasjonsavdelingen engasjere enda flere i arbeidet med klimatilpasning og matsikkerhet, slik at flere kan løfte seg ut av fattigdom og nå sitt fulle potensial. For å skape mer engasjement rundt våre saker er vi avhengig av spredning og synlighet i samfunnsdebatten. Lik og del budskapet vårt i sosiale medier! Sammen gjør vi en forskjell, vi bekjemper sult og endrer liv!

Ann Askim
Leder for marked og kommunikasjon

Ann Askim, leder for marked og kommunikasjon i Utviklingsfondet