Et bedre liv med vedbesparende ovner

Publisert . | Oppdatert

Les om kvinnene i landsbyen Kimibiti i Etiopia, som lærte å bygge ovner. Ovnene har gjort at de har sikret inntekt til familien, samtidig som avskoging forhindres.

Mindre røyk i huset og mindre hogst i skogen

Fikirte Tesfaye er mor til fire og bor i Kimibiti. Hun er en av flere kvinner i landsbyen som har lært å bygge ovner. Fikirte forteller at hun tidligere måtte ut i skogen minst fire ganger i uken for å sanke ved. På landsbygda i Etiopia lages mat ofte på tradisjonelle vedovner som bruker store mengder med ved og skaper store mengder røyk innendørs. Røyken fra den tradisjonelle ovnen er tett og kan irritere både øyne og lunger. Alvorlige luftveisinfeksjoner rammer ofte kvinner som lager mat daglig. Veden som sankes til matlaging er også en stor årsak til lokal avskoging. Vedbesparende ovner reduserer mengden ved som trengs med 40%. Dermed blir gevinsten både mindre røyk i huset og mindre hogst i skogen.

Utfordringene med den tradisjonelle ovnen var mange. Røyken var tett, den irriterte både øynene og lungene mine. Den rentbrennende ovnen jeg har fått, har redusert røyken og bedret helsen min. Det er jeg veldig glad for.

Fikirte Tesfaye

Kvinner og ungdom får opplæring i å bygge og selge rentbrennende ovner

Opplæringen i å lage ovnene skaper arbeidsplasser i landsbyer med høy arbeidsledighet. Kvinner og ungdom får yrkesopplæring i noe som er nyttig for lokalsamfunnet og som øker inntekt. Først går kvinnene og ungdommene gjennom opplæring av våre lokale partnere for å bygge ovnene, og deretter selges de til familier som trenger dem. Slik bedrer kvinnene sin familieøkonomi samtidig som landsbyen får mindre avskoging.

Kvinne ved ovn

Asnakech skaper varme i hjemmet med den nye vedbesparende ovnen.

Addis Aemero

Vil du investere i slike prosjekter og bedre liv og helse til lokale samfunn i Etiopia?

Som utviklingsinvestor kan du investere i vedbesparende ovner og sørge for at flere familier får bedre inntekt, og at landsbyen får mindre avskoging. Våre prosjekter bidrar til en mer bærekraftig verden uten sult og urettferdighet. Du bestemmer selv hvor mye du vil investere hver måned og du mottar kvartalsrapporter som viser hvordan det går med prosjektet fra start til slutt.

Andre prosjekter i Etiopia

Henter prosjekter.

Ansatte Utviklingsfondet

Invester også i andre land

I Utviklingsfondet kan du investere i fem fond i fem forskjellige land. Gjør en forskjell i dag og bidra til en mer bærekraftig verden uten sult og urettferdighet.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.