OD 2024

Bli med på årets Operasjon Dagsverk!

Har du en arbeidsplass som kan ta i mot elever på OD-dagen, eller kjenner du en lærer eller en skole som burde bli med? Kanskje banker hjertet ditt litt ekstra for Guatemala og utviklingsarbeid, eller kanskje du brenner for å holde foredrag?

Om prosjektet

Elever i hele Norge har stemt fram Utviklingsfondet sitt prosjekt i Guatemala som årets Operasjon Dagsverk!

Uten nok mat klarer ikke ungdom å lære på skolen, jobbe eller ha god helse. Uten mat, stopper alt. Årets OD prosjekt skal støtte urfolksungdom som står i frontlinjen mot klimaendringene. De opplever stadig oftere sult i møte med et endret klima. Ekstremvær, tørke og flom ødelegger avlinger, inntekter og livsgrunnlag. Hele 83 prosent av urfolksgrupper i Guatemala lever i fattigdom. Landet ligger i verdenstoppen på antallet barn som lider av underernæring. Dette påvirker ungdommens framtidsutsikter. Mange fullfører ikke grunnskolen, og oppsøker ofte farlige ruter for å migrere andre steder.

Men, det finnes en løsning på verdens sultproblem. Med opplæring i klimasmart jordbruk skal ungdommer få kunnskapen de trenger for å produsere mat i et endret klima. OD 2024 skal gi ungdom økt tilgang til mat, bedre inntekter og mulighet til å påvirke lokale myndigheter og sin egen framtid!

Min arbeidsplass vil gi jobb til elever på OD-dagen

På OD-dagen står ungdommer over hele Norge klare for jobbe. Det er mange måter å støtte elevene. Du kan ansette en elev på en arbeidsplass eller hjemme, du kan støtte elever som tjener inn penger med egne initiativ eller du kan sysselsette elever i et større prosjekt.

Registrer en jobb

Min skole vil arrangere OD

OD-dagen er en aksjonsdag hvor titusenvis av elever bruker en skoledag for å støtte ungdom i andre deler av verden. I forkant av OD-dagen arrangeres Internasjonal Uke (IU), hvor skoler kan delta for å lære om globale spørsmål, verdens urettferdighet, og årets prosjekt.

Målet med IU er å gi elevene kunnskap som fører til holdningsendringer og engasjement for en mer rettferdig verden, samt å hjelpe dem med å ta et bevisst valg om å delta på OD-dagen. Vi tilbyr undervisningsopplegg, ressurser og forslag til hvordan IU kan gjennomføres, enten over en skoletime, en dag eller en hel uke. Meld din skole på årets Operasjon Dagsverk!

Registrer din skole

Bli foredragsholder under internasjonal uke

Internasjonal Uke (IU) er perioden før OD-dagen, hvor skolen deres kan få undervisningsopplegg for å lære mer om verden. I forbindelse med internasjonal uke trenger vi også foredragsholdere kommer som kan besøke skoler og erstatte eller supplere den vanlige undervisningen. OD stiller med undervisningsopplegg du kan bruke.

Er dette noe for deg? Registrer deg under eller send en mail til annett@utviklingsfondet.no for å få mer informasjon.