Utviklingsfondet

Francisco Olivas (til venstre) og familien har høstet, og er klare til å selge frukt og grønnsaker på markedet. Overgangen til bærekraftig landbruk har gitt solid produksjonsøkning for familien. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Sør i fokus. 

Myter og fakta om bærekraftig landbruk

Visste du at det bærekraftige landbruket som regel er mer produktivt enn det konvensjonelle? Sjansen er stor for at du tror på en eller flere myter om matproduksjon. Her kan du lese om fire av de.

Myte 1: Konvensjonelt landbruk er mer produktivt enn bærekraftig landbruk

Fakta: Småskala, bærekraftig landbruk produserer langt mer per areal enn det konvensjonelle landbruket.

Myte 2: Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler er nødvendig for effektiv matproduksjon

Fakta: Verdens økologiske avlinger er i snitt 132 % høyere enn gjennomsnittet, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

En undersøkelse av 12 millioner gårder i 57 ulike land som alle la om til ulike former for økologisk drift viste en gjennonsnittlig avlingsøkning på 79 %. For Afrika var økningen på hele 116 %. 

Myte 3: De som støtter småskala bønder mener også at landbruk skal driver på samme måte som for flere generasjoner siden.

Fakta: Det mest moderne og framtidsrettede landbruket er et bærekraftig landbruk som bygger på kunnskap samlet gjennom hundrevis av år i kombinasjon med moderne vitenskap. Denne typen landbruk jobber med naturen i stedet for imot den. 

Det er det konvensjonelle landbruket, med monokulturer, høyt forbruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler, og en filosofi om at mennesker kan herske over og kontrollere naturen, som er gammeldags. 

Myte 4: Det konvensjonelle landbruket tar vare på det biologiske mangfoldet i landbruket.

Fakta: Det konvensjonelle landbruket domineres av 150 ulike typer avlinger tilsammen. 

12 av disse står for 80 % av maten vi spiser - og mais, hvete, ris og potet alene utgjør 60 %.

Småskala bønder dyrker 2,1 millioner varianter av 7000 ulike plantesorter!

Les mer om bærekraftig landbruk og møt Superbonden, morgendagens helt!