Både her i Norge og på verdensbasis er det flere menn som velger å investere enn kvinner. Men når kvinnene først investerer tyder flere studier på at kvinnene kan få høy -  faktisk høyere - avkastning enn menn som investerer. I alle fall hvis vi skal tro undersøkelsen gjort om Nordnets investorer i Norge og studier fra USA og fra Storbritannia

Kvinnene mot strømmen

I Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia er det imidlertid stadig flere kvinner som velger å investere. Og resultatene er enorme! Mange etiopiske kvinner på landsbygda har få eller ingen inntektsmuligheter og er  derfor avhengig av mannen sin. Vi har i mange år jobbet med spare- og lånegrupper hvor kvinner kan spare et lite beløp hver måned. Utviklingsfondet og norske utviklingsinvestorer investerer startkapital og kvinnene investerer et lite, men fast beløp hver måned. Etterhvert kan de ta opp lån til å kjøpe seg husdyr eller til å starte små bedrifter – enten for seg selv eller sammen med andre. Dette gir kvinnene større økonomisk selvstendighet, både i eget liv og i forholdet til mannen sin. 

Vil du investere i kvinner som investerer i hverandre? Les mer om mulighetene du har som utviklingsinvestor i Etiopia!

 Foto: Harald Herland

Fantaze Legasse (25) forteller at kvinnene i gruppa aldri har hatt egne penger. Det alltid vært mennene som styrer alt. Legasse er sekretær i en sparegruppe som heter Bikitu. Kvinnene får her sjansen til å styre økonomien hjemme, og det mener Legasse er den rette måten å gjøre tingene på: 

- Vi kvinner ønsker en bedre levestandard, så da må vi adressere problemene. Når vi får tilgang til penger så får familien mat på bordet.

Bankdrift og søsterskap

Fantaze og styreleder Almaz Getahun (45) har fått opplæring i regnskap og bankdrift gjennom Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia. To ganger i måneden samles kvinnene for å levere inn to birr hver (tilsvarende rundt 10 US Cent). Sparegruppen er kun styrt av kvinner, og i tillegg til øke bevisstheten om sparing og privatøkonomi fungerer gruppen som et nettverk og som arena for diskusjoner og meningsutvekslinger om at andre temaer kvinnene bryr seg om, som vold og rettigheter. Slik investerer kvinnene både penger, tid og kunnskap i hverandre. 

Tenagne Getahun (50) er koordinator og medlem i kooperativet og setter ord på det de fleste tenker: - Før vi startet dette sparekooperativet fikk vi ikke en gang lov til å gå ut av huset, men nå er vi frigjort og kan møtes og snakke sammen. Mennene våre skjønner at dette er riktig når de ser at vi har god mat på bordet og penger i banken.

Kvinnene som har deltatt i prosjektene forteller at investeringene har ført til økte inntekter, større selvstendighet og bedre ernæring for familiene.