Rehabilitering av en vannkilde

Akkurat nå står Somalia ovenfor den verste tørken på over 40 år. Det gjør det ekstra viktig å ta vare på de vannressursene man har. Gjennom dette prosjektet rehabiliterer vi et lokalt vannreservoar slik at det igjen kan komme lokalsamfunnet til gode.

Hvorfor er det så viktig å investere i tilgang på vann?

Somalia rammes stadig oftere av alvorlig tørke. Denne sommeren er det verre enn på lenge, og landets småbønder står i en dramatisk situasjon.

I tørkerammede områder er vann en knapp ressurs. For kvinner og barn som har ansvaret for å hente vann betyr dette ofte å måtte gå lange strekninger hver dag.

Å rehabilitere et lokalt vannreservoar har store ringvirkninger. Kvinner og barn trenger ikke lenger å gå lange avstander for å hente vann og kan heller bruke tiden på andre ting som skole og familie. Familienes helse blir bedre fordi et vannreservoar er bedre beskyttet mot vannbårne sykdommer enn åpne dammer. Å ha vannkilden i nærheten av landsbyen er også mindre sårbart for kvinner som risikerer å utsettes for vold på de lange ferdene for å hente vann.

Slik gjennomføres prosjektet

Først vil det eksisterende vannreservoaret evalueres av ingeniører – hva trengs og hvordan bør det gjennomføres? Videre vil lokalsamfunnet mobiliseres, og man vil gjøre rede for hvilke oppgaver som må gjøres av profesjonelle og hvilke lokalsamfunnet selv kan løse. Når reservoaret er rehabilitert vil det settes ned en vannkomite som skal sørge for vedlikehold og bærekraftig bruk av vannkilden. En vannkilde med tak over, slik som denne, bevarer mer av vannet under langvarig tørke fordi vannet ikke fordamper like lett som i en åpen vanndam.

En vannkilde med tak over, slik som denne, bevarer mer av vannet under langvarig tørke fordi vannet ikke fordamper like lett som i en åpen vanndam.

Fatima (49) lever av husdyr og det hun selv dyrker, og har opplevd tørke på kroppen. Hun har tidligere mistet både husdyr og avlinger til ekstremvær. Det har satt familiens mattilgang på prøve. Etter at hun fikk bedret sin vanntilgang gjennom et av Utviklingsfondets prosjekter, har situasjonen forbedret seg. Tørken er fortsatt utfordrende, men nå er hun bedre forberedt!

Situasjonen til familien min var ikke bra, særlig ikke før vi fikk stabil tilgang på vann. Nå har familieøkonomien blitt bedre, og vi har tilgang på vann og mat. Vi føler oss velsignet

Fatima Yuusuf Aw Ali

Invester i tilgang på vann i Somalia

Vi vil ha med deg som investor for å utbedre et vannreservoar! Ønsker du å investere i tilgang på vann for en hel landsby? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli utviklingsinvestor i Somalia.