Rentbrennende ovner og yrkesopplæring

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder med ved, som leder til lokal avskoging og produserer farlig røyk innendørs som fører til alvorlige luftveisinfeksjoner. I dette prosjektet får kvinner og ungdom opplæring i å bygge og selge rentbrennende ovner i Nepal.

Hvorfor er rentbrennende ovner viktige?

På landsbygda i Nepal lages mat ofte på tradisjonelle vedovner som bruker haugevis med ved og skaper farlig røyk innendørs. Veden som sankes til matlaging er også en stor årsak til lokal avskoging.

Rentbrennende ovner reduserer mengden ved som trengs med 40%. Der fører til mindre røyk i huset, og mindre hogst i skogen.

Opplæringen i å lage ovnene skaper også sårt trengte arbeidsplasser i landsbyer der arbeidsledigheten er høy. Kvinner og ungdom får yrkesopplæring i noe som er nyttig for lokalsamfunnet og øker sin inntekt.

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gi en gruppe på 8 ungdommer opplæring i å lage rentbrennende ovner. Ovnene skal ungdommene selge videre og installere hos 90 familier i området. På den måten øker ovnene inntekten til ungdommene, bedrer helsa i landsbyen og bevarer den lokale skogen!

Najiran Khatun er 25 år og kommer fra landsbyen Muslimtole i Nepal. Hun er en kvinnene som skal delta i prosjektet. Najiran forteller at hun bruker minst to timer hver eneste dag i skogen for å samle ved som er nødvendig for den daglige matlagingen. Hun er bekymret for avskogingen hogsten fører til og sier:

- Skogen i landsbyen forsvinner nesten av den omfattende bruken av ved. Hvis vi hadde hatt effektive ovner hjemme, ville ikke skogen vår blitt ødelagt så raskt og vi kunne utnytte tiden vi bruker på å samle ved til å jobbe.

Kvinne lager mat på rentbrennende ovn

Den rentbrennende ovnen bruker mindre ved og fører røyken ut av huset.

Invester i rentbrennende ovner og yrkesopplæring i Nepal

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at flere kvinner og ungdommer får mulighet til å øke sin inntekt? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Nepal.