Kiwi henger på tre

Kiwiproduksjon for økt inntekt

Kostnadsramme: 36 000 kr

Kiwi er en «up and coming» frukt på lokale markeder i Nepal. Med økt etterspørsel kan produksjon av den populære frukten sørge for økte inntekter for fattige bønder på landsbygda.

Hvordan kan kiwi-produksjon øke bøndenes inntekt?

Kiwi er det vi kaller en «cash crop». Dette er matplanter som primært betyr dyrkes for å selges, heller enn til eget konsum. Ofte er det også mer å tjene på såkalte «cash crops», det gjelder også for Kiwi. I Nepal er det relativt nytt å dyrke kiwi, men høylandet er spesielt godt egnet for det. Myndighetene har derfor uttrykt et ønske om at flere bønder begynner å dyrke den populære frukten.

Slik gjennomføres prosjektet

Kalinchock er med sine 3800 meter over havet og god vanntilgang et utmerket sted for kiwi-produksjon. Gjennom dette prosjektet ønsker vi i samarbeid med lokale bønder og myndigheter og dyrke 2300 kiwi-stiklinger og legge til rette for irrigasjon i området. Det tar to år før den første frukten kan spises, men etter dette vil frukttrærne gi frukter i 20-25 år. Utviklingsfondets partner har gjennomført tilsvarende prosjekter med imponerende resultater i andre landsbyer i området. Nå ser en ny landsby fram til å ta oppgaven fatt, og du kan være med som investor!

Kvinne i grønnsakshagen sin

Prosjektet begynner med at 10 hektar land vil klargjøres for kiwi-produksjon, med mulighet for framtidig utvidelse. Videre vil lokale myndigheter legge til rette for irrigasjon og stolper til kiwi-stiklingene, mens Utviklingsfondets partnere vil sørge for stiklingene, landbruksrådgivning, og bidra til å mobilisere lokalsamfunnet. Landsbyene stiller selv med materialer som kan anskaffes lokalt og gjødsel til produksjonen. Buddi Bahadur Khadka (55) er en av bøndene som skal delta i prosjektet. Han og familien dyrker mais og hirse, men sliter med å tjene nok på produksjonen til å få det til å gå rundt.

Buddi Bahadur Khadka (55) er en av bøndene som skal delta i prosjektet. Han og familien dyrker mais og hirse, men sliter med å tjene nok på produksjonen til å få det til å gå rundt.

Markedsprisen for mais og hirse er veldig lav. Vi får ikke til å produsere nok til å få igjen investeringene våre i jordbruket. Med kiwiproduksjonen håper vi å få en større avkastning.

Buddi Bahadur Khadka

Invester i kiwi-produksjon i Nepal

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at flere bønder kan øke inntekten sin? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Nepal.