Kvinne vanner åker med vannkanne

Jordbruksteknologi til kvinner

Ved hjelp av tilgang på enkel jordbruksteknologi kan bønder i Nepal produsere mer mat og øke inntekten til familien sin.

Hvorfor er det så viktig å investere i jordbruksteknologi for kvinner?

Det å være småbonde i et fattig land er vanskelig, men å være kvinne er enda vanskeligere. Kvinner står for over halvparten av arbeidet som gjøres i landbruket, men nyter lite av godene og har langt dårligere vilkår enn menn. Kvinner har blant annet dårligere tilgang til yrkesopplæring, teknologi og kreditt for å investere i produksjonen sin. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de gjennomsnittlig lavere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer.

I Rapti står mange kvinner alene om både matproduksjonen, hus og barn, fordi mennene deres i mangel på andre muligheter har reist for å finne arbeid i utlandet. Både arbeidet med innhøstning og prosessene som må til for å gjøre kornet klart til matlaging krever mye tid og krefter.

Enkle redskaper som en treskemaskin, kan gjøre en verden av forskjell for disse kvinnene. De bruker mindre tid og krefter på prosesseringen og kan i tillegg tjene noen ekstra kroner på å leie ut maskinen når de ikke bruker den selv.

Tara Taran (34 år) forteller om en tøff arbeidshverdag og understreker at enkle maskiner som dette ville skapt store endringer for familien:

- Jeg jobber hele dagen på åkeren. Resten av tiden må jeg bruke på å lage mat og ta vare på barna. Når det er tid for høsting av hvete, jobber jeg til mørket faller og barna mine må vente på middag til sent på kveld. Hvis jeg hadde tresker hjemme, ville jeg ikke trengt å jobbe så hardt, til langt på natt, ute på åkeren. Jeg kunne gi mer tid til familien og barna mine. Utleie av denne treskeren ville også gi meg ekstra inntekt.

Slik gjennomføres prosjektet

I dette prosjektet skal det investeres i teknologi som gjør bearbeidingen av avlinger lettere for bøndene i Rapti. Kvinnene skal få tilgang på en treskemaskin og en maiskvern som sparer dem for mye tid og krefter, og gir dem mer tid til barna. Kvinnene kan også øke inntekten sin ved å leie ut maskinen til andre i området som har nytte av den!

En gruppe kvinner arbeider i åkeren
Harald Herland

Invester i jordbruksteknologi for kvinner i Nepal

FNs organisasjon for mat og ernæring har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Et likestilt landbruk er en nøkkel for å bekjempe både sult og fattigdom. Ønsker du å investere i jordbruksteknologi til de kvinnelige bøndene i Rapti? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Nepal.