Klimatilpassede landsbyer

Kostnadsramme: 146 000 kr

Malawi rammes av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær. Det skaper store utfordringer for bøndene. Gjennom dette prosjektet bidrar du til å styrke to landsbyer i møte med klimaendringene.

Hvorfor er det så viktig å styrke lokalsamfunn i møte med klimaendringene?

Klimaendringene fører til mer ekstremvær i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Når avlinger tørker inn eller oversvømmes av flomvann fører det til mangel på mat for de som allerede har minst. Fattige småbønder og deres familier, som er avhengige av det de selv dyrker, er spesielt utsatt. Ifølge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker i verden sulter.

Ved å investere i småbonden og bidra til klimatilpasning av landsbyer kan vi styrke matsikkerheten lokalt og redusere sårbarheten for sult. Om landbruket i lokalsamfunn er forberedt på tørke og flom er risikoen mindre for å miste hele avlingen når uhellet først er ute. Ofte kan enkle tiltak utgjøre en stor forskjell. Det kan være å plante trær rundt åkeren som tar av for flomvann, investere i vanningssystemer, plante et større mangfold i åkeren eller sørge for mer hardføre frø.

Slik gjennomføres prosjektet

Lokalbefolkningen vet selv best hvor skoen trykker. Gjennom modellen for klimatilpassede landsbyer er det lokalbefolkningen selv som peker på utfordringer klimaendringene har skapt for deres landsby, og som kommer med forslag til hvordan utfordringene kan løses.

Klimaendringene har ført til en betydelig reduksjon i avlingene til bøndene i Machiliga og Bingamvula. Gjennom dette prosjektet får bøndene i landsbyene bedre forståelse av klimautfordringene de står overfor. Deretter får de støtte til å prioritere tiltak og lage lokale tilpasningsplaner. 1250 bønder vil være involvert i prosessen. Et sentralt fokus er å bruke naturressursene på en bærekraftig måte.

Ved hjelp av din investering bidrar Utviklingsfondet med midler til tiltakene, mens lokalsamfunnet tar ansvar for planlegging og gjennomføring. Selv om du bidrar til å få landsbyen i gang, er målet alltid at myndighetene selv tar ansvaret og støtter tiltakene videre.

Modellbonden Gertrude Frackson gir en annen bonde opplæring i å grave groper

Modellbonden Gertrude Frackson gir en annen bonde opplæring i å dyrke groper istedenfor tradisjonelle riller. Dette gjør at avlingen er litt mindre utsatt for tørke.

Julie Lunde Lillesæter

Invester i klimatilpasning i Malawi

Vil du investere i klimatilpasning for to landsbyer, slik at de er bedre rustet i møte med klimaendringene? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.