Kvinne i Malawi med mat i hendene

Kjøkkenhager for bedre ernæring

En kjøkkenhage kan ha stor betydning for ernæringen til en familie på landsbygda. Gjennom dette prosjektet får familier i Malawi opplæring i klimatilpasset landbruk og hjelp til å etablere en kjøkkenhage.

Hvorfor er kjøkkenhager viktig for å bedre familiers ernæring?

Kronisk underernæring hos barn under fem år er fortsatt alarmerende høy i Malawi med 44 prosent (WFP 2019). Kjøkkenhager og opplæring i grønnsaksproduksjon bidrar til at familier får tilgang til flere matgrupper og kan bedre sin ernæring. Kjøkkenhager gjør også familier mer selvforsynte, og på den måten mindre sårbare i møte med nedstengninger eller skyhøye matvarepriser.

Slik gjennomføres prosjektet

En stor gruppe bønder skal læres opp i klimatilpasset jordbruk og teknikker for å etablere vellykkede kjøkkenhager. I tillegg vil de lære om regnvannshøsting og hvordan lage egen gjødsel. Noen av bøndene blir såkalte modellbønder, som videre lærer opp 15 andre bønder i sitt lokalsamfunn. Hver deltaker mottar frø og hjelp til å starte opp sin egen kjøkkenhage. En modellbonde som har deltatt i et liknende prosjekt forteller at hennes kjøkkenhage har betydd mye for familiens ernæring og matsikkerhet:

Julie Lunde Lillesaeter/Differ Media

Kjøkkenhagen vår gir oss enkel tilgang til ferske grønnsaker når som helst. Vi trenger ikke reise lange avstander for å kjøpe dem. Vi står også fritt til å kunne høste grønnsakene våre når de er ferdigmodnet i motsetning til grønnsaker på markedet som i mange tilfeller høstes for tidlig. Etter at vi fikk på plass kjøkkenhagen har familien min spist et variert kosthold og bedre ernæring.

Modellbonde

Invester i kjøkkenhager i Malawi

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at familier på landsbygda i Malawi er mer selvforsynt og får bedre ernæring? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.