Grønne mikrolån

Kostnadsramme: 74 900 kr

Grønne mikrolån er lån bonden kan ta opp når det trengs, med lavere rente enn ellers i bytte mot å forplikte seg til å gjennomføre et klimatilpasningstiltak.

Hvorfor er grønne mikrolån så lurt?

Koronapandemien har gått hardt utover familieøkonomien til mange bønder i Guatemala. Mange har ikke har råd til å kjøpe frø og redskaper før sesongen starter. Med en ordning som grønne mikrolån bøndene ta opp et lite lån i starten av plantesesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, verktøy eller drive dyrehold. Lånet betales tilbake etter innhøstningen, når varene er solgt på markedet.

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et miljøtiltak på jordlappen sin, får bøndene lavere renter enn de ville ha fått i en vanlig bank. Et tiltak kan for eksempel være bevaring av jord, planting av frukttrær, bygge demninger, plante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. Det er de lokale selv, i samarbeid med Utviklingsfondet, som kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres.

Slik gjennomføres prosjektet

Hver bonde får ca. 2500 kr i lån. Pengene skal i hovedsak brukes på tiltak som øker egen inntekt og matsikkerhet. Det kan være frø i starten av sesongen, verktøy til å starte en liten bedrift eller innkjøp av dyr.

Fondet bøndene tar ut lån fra er rullerende. Det betyr at rentene bonden betaler inn sørger for lån til neste bonde. Slik kommer ordningen over tid flere til gode.

Kvinne viser fra grønnsaker fra åkeren sin
Carlos Zaparolli

Invester i grønne mikrolån i Guatemala

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til bønder i kan øke matsikkerheten og inntekten til familien sin? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Guatemala.