Frøbank

Kostnadsramme: 200 000 kr

Frø er viktigere enn penger når avlingene uteblir for fattige bønder i Guatemala. I dette prosjektet investerer vi i byggingen av en ny frøbank som bidrar til at bøndene er bedre rustet mot kriser!

Hvorfor er frøbanker så viktige?

Tenk deg en bank der du kan ta ut frø i stedet for penger. En frøbank er samling frø fra planter og deres ville slektninger. Målet er å bevare plantemangfoldet og gjøre det tilgjengelig for bruk både nå og i framtiden. Det er klimatilpasning i praksis!

Småskala-landbruk er den klart viktigste næringen på landsbygda. Livet som småbonde i høylandet er tøft, og det blir stadig mer krevende i møte med mer ekstremvær. I møte med et endret klima har lokale variasjoner av planter og kornsorter vist seg å ha en større motstandsdyktighet enn andre frøtyper. Ved å samle inn og bevare frø fra disse lokale planteartene i en frøbank vil lokalsamfunnet være bedre rustet i møte med plutselige væromveltninger.

Slik gjennomføres prosjektet

I dette prosjektet skal det bygges en frøbank som kan bevare det lokale mangfoldet og plantesortene til tøffere tider. Pengene du investerer går til frøbankens infrastruktur, et bygg med nødvendig inventar for å lagre og bevare frøene på riktig måte. Det må investeres i en fuktmåler, vekt for å veie frøene samt lufttette oppbevaringsbokser med merkelapper som beskriver frøtype og hvor frøene kommer fra. Slikt utstyr er viktig for at frøene kan lagres trygt og sterilt uten fukt og andre skader.

Frøbanken skal administreres av en lokal komité. Komitéen får ansvaret for å samle inn frø, velge ut de riktige sortene, samt å stelle og lagre frøene. De skal også registrere informasjon om frøene, slik at mangfoldet av arter og variasjoner i frøbanken blir så bredt som mulig. Siden valutaen i denne banken er frø, vil banken fortsette å vokse med rentene fra hver person som låner. En del av din investering vil gå til opplæring av lokalsamfunnet slik at frøbanken blir en bærekraftig løsning for alle, og samtidig et kompetansesenter der folk kan komme for å lære om ernæring og variert kosthold.

Invester i en frøbank i Guatemala

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til økt matsikkerhet og ivaretagelse av biologisk mangfold i Guatemala? Bli med å bygge en lokal frøbank!