Trestamme i Etiopisk regnskog

Rentbrennende ovner og skogbevaring

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder med ved, som leder til lokal avskoging og produserer farlig røyk innendørs som fører til alvorlige luftveisinfeksjoner. I dette prosjektet får kvinner og ungdom opplæring i å bygge og selge rentbrennende ovner i Etiopia.

Hvorfor er rentbrennende ovner viktige?

På landsbygda i Etiopia lages mat ofte på tradisjonelle vedovner som bruker haugevis med ved og skaper farlig røyk innendørs. Veden som sankes til matlaging er også en stor årsak til lokal avskoging. Rentbrennende ovner reduserer mengden ved som trengs med 40%. Der fører til mindre røyk i huset, og mindre hogst i skogen.

Opplæringen i å lage ovnene skaper også sårt trengte arbeidsplasser i landsbyer der arbeidsledigheten er høy. Kvinner og ungdom får yrkesopplæring i noe som er nyttig for lokalsamfunnet og øker sin inntekt.

Slik gjennomføres prosjektet

To grupper med lokale kvinner og ungdommer skal få opplæring i å lage disse ovnene. Deltakerne skal deretter selge ovnene videre til 450 familier i området. På den måten bedres familieøkonomien til deltakerne, og landsbyen får helt ny lokal kompetanse, bedre helse og mindre avskoging.

En gruppe kvinner får opplæring i å bygge rentbrennende ovner.

En gruppe kvinner får opplæring i å bygge rentbrennende ovner.

Harald Herland

Fikirte Tesfaye er mor til fire og bor i Kimibiti i Etiopia. Hun har fått en rentbrennende ovn gjennom et lignende prosjekt. Fikirte forteller at hun tidligere måtte ut i skogen minst fire ganger i uken for å sanke ved. Røyken fra den tradisjonelle ovnen var tett og svært skadelig for både øyne og lunger.

- Utfordringene med den tradisjonelle ovnen var mange. Røyken var tett, den irriterte både øynene og lungene mine. Den rentbrennende ovnen jeg har fått har redusert røyken og bedret helsen min. Det er jeg veldig glad for, forteller Fikirte.

Invester i rentbrennende ovner i Etiopia

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at flere kvinner og ungdommer får mulighet til å øke inntekten sin? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Etiopia.