Poteter i skål

Potetlagring og frøsikkerhet

Kostnadsramme: 454 775 kr

Bedre frøsystemer, opplæring i frøsorter og riktig oppbevaring har stor effekt i landsbyer i Etiopia som opplever matmangel store deler av året.

Hvorfor er gode frøsystemer så viktig?

Matmangel og underernæring er et stort problem på landsbygda i Etiopia. Tilgang på frø av god kvalitet er helt nødvendig for å kunne dyrke nok og variert mat. Bøndene i distriktet Menz Mama og Menz Lalo fikk for et par år siden tilgang til vanningssystemer for å øke grønnsaksproduksjonen, men manglende tilgang til frø har gjort det umulig for bøndene å produsere mer mat.

Når frøsystemer fungerer godt, har de mange positive ringvirkninger. Gode frøsystemer hjelper lokalsamfunnet å ta vare på plantesorter som er bedre rustet mot klimaendringer. Dette er god beredskap når tørke eller flom tar med seg avlingene, og sørger for at bonden kan dyrke et større mangfold i åkeren – det er godt for både familienes helse og jorda, som begge får bedre ernæring. I tillegg minimerer et større plantemangfold i åkeren risikoen for å miste hele avlingen til ekstremvær fordi noen planter tåler tørke bedre og andre tåler mye nedbør.

Slik gjennomføres prosjektet

Det er ikke tilfeldig at poteten er en hjørnestein i det norske kostholdet. Poteten er næringsrik, kaloriholdig og har lang holdbarhet når den lagres riktig. For å øke produksjonen av poteter i Menz Mama og Menz Lalo skal det bygges 12 lagringsfasiliteter der potetene får ligge svalt og tørt mellom sesongene. Dette vil bedre tilgangen til settepoteter, og i neste rekke styrke bøndenes matsikkerhet og inntekt fordi de kan øke produksjonen.

Bøndene skal også få opplæring i produksjon av korn og grønnsaker, og lære mer om optimal lagring av ulike matvarer etter innhøsting. I tillegg vil de få utdelt frø fra blant annet løk, potet, tomat, gulrot og kål.

Poteter i lagring

Teklie Mamo (52) bor i en annen del av Menz Lalo og har tidligere deltatt i et lignende prosjekt. Han forteller at frøene og opplæringen han fikk gjennom prosjektet har økt matproduksjonen og inntekten hans betydelig. Før var mangel på frø et stort problem i landsbyen til Teklie, og få hadde utbredt kunnskap om grønnsaksproduksjon. Gjennom prosjektet har lokalsamfunnet fått økt kunnskap om både lagring og produksjon. De har også bedre tilgang til frø og strukturer for lagring av settepoteter mellom sesongene.

- Gjennom prosjektet har jeg fått bygget et lagringssted for settepoteter. Det dekker både mine og de andre i landsbyens behov. Med pengene jeg sparer på å lagre frø selv og den økte inntekten fra salget av poteter og grønnsaker, har jeg mer tid til å følge opp barnas skolegang, og jeg har fått kjøpt et hus til familien, forteller Teklie Mamo.

Invester i frøsikkerhet i Etiopia

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at flere lokalsamfunn får bedre tilgang på frø, og kan produsere nok mat til å vare hele året? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Etiopia.