Tusen takk!

Velkommen som Utviklingsinvestor!Takk for at du er med på å bekjempe sult og fattigdom. Din investering betyr enormt!Du kan til enhver tid lese om prosjektene i kvartalsrapportene på hjemmesiden. Her kan du se avkastningen og endringene som din investering har vært med på å skape.Utviklingsfondet investerer i konkrete prosjekter med langsiktige mål. Vi jobber for at de aller fattigste menneskene, skal få muligheten til et bedre liv. Med din investering er dette mulig. Tusen takk, det setter vi stor pris på.Med vennlig hilsenUtviklingsfondet