Invester i Nepal

Pris: 5 000 - 150 000 kr
Kvinne mater gris med flaske
Harald Herland

Vi håper din bedrift har lyst å investere i Nepal. Dette er en engangsinvestering og dere velger selv om dere ønsker å betale med betalingskort her på siden eller motta faktura.

Kvinne vanner åker med vannkanne

Om investeringen

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Befolkningens inntektskilder er først og fremst gjennom landbruket. I Nepal bor mange bønder høyt i fjellene hvor kulde og tørke gjør det vanskelig å skaffe vann og ly til husdyr.

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De prioriterer hvilke tiltak og redskaper som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Betal med kort