Invester i Etiopia

Pris: 5 000 - 150 000 kr
Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

Vi håper din bedrift har lyst å investere i Etiopia. Dette er en engangsinvestering og dere velger selv om dere ønsker å betale med betalingskort her på siden eller motta faktura.

Kvinne viser fram kua si

Om investeringen

Rundt 80% av befolkningen i Etiopia er helt avhengige av landbruk og husdyrhold for å overleve. Landbruket er også den viktigste kilden til inntekt for fattige familier. For å sikre alternative inntektskilder er det behov for bedre markedstilgang, økt kvinnelig deltakelse og yrkesopplæring.

Mange etiopiske kvinner opplever manglende rettigheter og likestilling i hjemmet. I dette fondet investerer du i vanntilgang, rentbrennende ovner, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og opplæring i dyrehold. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Betal med kort