Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning

Forvaltning av naturressurser

Naturen er fundamentet for menneskets eksistens og livskvalitet.

Nøkkelen til et bærekraftig samfunn

Naturen tilbyr både materielle goder som energi, mat og medisiner, og ikke-materielle fordeler som friluftsliv og kulturell identitet. Men naturens betydning strekker seg utover det umiddelbare menneskelige behovet; den besitter en iboende verdi anerkjent globalt, blant annet gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold. Til tross for dette står naturen overfor alvorlige trusler, med økosystemer som forsvinner i alarmerende tempo på grunn av menneskelig aktivitet.

Globale forpliktelser og utfordringer for å beskytte naturen

Verdenssamfunnet har vedtatt flere mål og avtaler for å beskytte naturen, blant annet FNs bærekraftsmål og det nylige Kunming-Montreal-rammeverket. Disse initiativene søker å reversere tapet av biologisk mangfold. Likevel fortsetter naturtapet å akselerere, drevet av faktorer som arealendringer, klimaendringer og forurensning. Dette tapet utgjør ikke bare en trussel mot miljøet, men også mot global matsikkerhet og menneskers livsgrunnlag.

Skog i Guatemala.
Carlos Zaparolli

Naturtapets innvirkning på sult og fattigdom

Naturressurser spiller en kritisk rolle i å bekjempe sult og fattigdom. Over 75% av verdens matsorter krever pollinering, og skoger gir essensielle tjenester som karbonlagring og beskyttelse mot naturkatastrofer. Naturtap truer dermed direkte matsikkerhet og bærekraftig utvikling for milliarder av mennesker, spesielt de som lever i nært samspill med naturen.

Utviklingsfondets innsats i kampen for bærekraftig forvaltning av naturressursene

Utviklingsfondet tar konkrete skritt for å styrke bærekraftig forvaltning av naturressurser. Ved å støtte lokal deltakelse og rettigheter over skogen og andre ressurser, bidrar Utviklingsfondet til å bekjempe naturforringelse. Aktiviteter inkluderer opprettelse av lokale forvaltningsgrupper, skogbevaringstiltak og opprettelse av lokale frøbanker for å sikre bønders tilgang på såfrø. Disse tiltakene er avgjørende for å beskytte naturressursene som så mange er avhengige av.

Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner
Carlos Zaparolli

Naturforvaltningens vei framover

Det kreves en global innsats for å adressere de komplekse utfordringene knyttet til naturforvaltning. Gjennom internasjonalt samarbeid, sterkere forpliktelser, og lokale tiltak kan vi håpe på å reversere de negative trendene som truer naturens mangfold og vår felles fremtid. Bevaring av naturressurser er ikke bare en miljømessig nødvendighet, men en forutsetning for å bekjempe sult, fattigdom, og sikre en bærekraftig fremtid for alle.

Fordyp deg

Last ned rapport

Forvaltning av naturressurser

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder og forvaltning av naturressurser.

Last ned