Sult kan bekjempes hvis vi handler tidlig

Publisert . | Oppdatert

Akkurat nå er det flere millioner mennesker på Afrikas horn som ikke har nok vann og mat. Både mennesker og dyr har måttet bøte med livet. Flere sesonger med for lite regn har ført til at enda flere nå står i fare for å dø. For å forhindre at flere rammes av sultkatastrofen må vi handle nå.

Sult rammer hardt

Store deler av Somalia er rammet av en av de verste sultkatastrofene vi har sett på mange tiår. Over halvparten av landets befolkning har usikker tilgang på mat og flere sulter. Mange er avhengige av nødhjelp – men ikke alle får det. Flere hundretusen mennesker har måttet forlate hjemmene sine. En oppvoksende generasjon somaliere kan dø, eller bli merket for livet. Det er disse menneskene som skal føre landet videre, bygge det opp, forme samfunnet, skape gode og trygge liv.

Livsgrunnlaget forsvinner

På den andre siden av grensen i Etiopia er det også vanskelige tider. I regionene som grenser mot Somalia er flere millioner avhengige av nødhjelp for å overleve. Husdyrhold er den viktigste inntektskilden i Somalia og grenseområdene i Etiopia. Nå er 70-80 prosent av husdyrene døde. Med dyrene forsvinner livsgrunnlaget til store deler av befolkningen.

En vannkilde med tak over, slik som denne, bevarer mer av vannet under langvarig tørke fordi vannet ikke fordamper like lett som i en åpen vanndam.

Unngå fremtidens sultkatastrofer

Sult kan bekjempes hvis vi handler tidlig. Tørkeperioder blir mer og mer vanlig. Gjennom vårt arbeid ser vi at lokalsamfunn som har etablert gode systemer for vann til mennesker og dyr står bedre rustet selv når ekstremtørken rammer. Familier som tilpasser sin gård til å takle ekstremvær som flom og tørke klarer seg bedre når forholdene blir vanskelige. Når sulten rammer er det viktig å redde liv samtidig som vi sørger for at familier har nok mat til neste sesong. Slik kan vi unngå fremtidens sultkatastrofer.

Slik jobber vi i Somalia

Sammen med lokale partnere transporterer vi vann til mennesker og dyr. Vi sørger for at husdyrene får nok mat og at familier har frø slik at de kan dyrke mat til neste sesong. Vi jobber med å vaksinere svake dyr slik at de kan gi mat og inntekt til familiene. Vi reparerer brønner, vannpumper og kjøper frø slik at sulten ikke forplanter seg til neste sesong, og sørger for at bønder får opplæring i bærekraftig landbruk og husdyrhold. Vi jobber langsiktig med å gjøre lokalsamfunn bedre rustet i møtet med klimaendringer.

Bli utviklingsinvestor i Somalia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.