Utviklingsfondet

Sosial mobilisering

Prosjektets mål er å organisere familier på landsbygda, for å styrke deres evne til å løse egne og lokale problemer.

Det er folk selv som må ta ansvar for sin egen utvikling og dette gjør de gjennom å organisere seg i små grupper på 5-10 personer, der de diskuterer individuelle planer og behov. Gruppene samarbeider om å dyrke kjøkkenhager og sparer sammen i et lite fond som medlemmene kan låne fra- og lånevirksomhet.  Dette gir bedre tilgang til mat, muliggjør investeringer i småbedrifter og sikrer en økonomisk buffer ved for eksempel sykdom. Det sentrale i disse gruppene er imidlertid ikke penger, men selvstendighet, opplysningsarbeid og sosial mobilisering.

Grupper som har eksistert en stund og fungerer godt, går sammen i større organisasjoner. Slik åpner det seg nye muligheter for tilgang på ekstern finansiering og til å påvirke lokale forhold.  De lokalbaserte organisasjonene blir arenaer for diskusjon og samarbeid om kollektive prosjekter som veibygging, søppelhåndtering, tilbud til de unge og sikring av vannkilder. De vil også lettere kunne stille krav til offentlige myndigheter om ivaretakelse av minoriteters rettigheter, sviktende fokus påtilrettelegging for bærekraftig landbruk og manglende utbygging av offentlige tilbud.

Sterke organisasjoner

Vi har som mål at de lokale organisasjonene skal være levedyktige også etter at Utviklingsfondets lokale partnerorganisasjoner trekker seg ut av prosjektet. Det arbeides for at de lokalbaserte organisasjonene skal ha en demokratisk organisasjonskultur og sunn økonomistyring, som etter hvert kan få selvstendig juridisk status. Dette åpner også for at de kan søke tilskudd fra det statlige National Development Trust Fund og stå på egne ben. Arbeidet, som drives av partnerorganisasjonene våre Future in Our Hands og Kinniya Vision kan dermed gå videre og rette sin innsats mot nye grupper.