Utviklingsfondet

Sterkere partnerorganisasjoner

For å bidra til utvikling er man helt avhengig av kunnskap, ferdigheter og velfungerende organisasjoner.

Manglende kapasitet hos aktørene som jobber for utvikling er et stort problem og medfører dårlige resultater. For å etablere effektive utviklingsprosjekter i Somaliland satser Utviklingsfondet derfor på å styrke våre partnerorganisasjoner – både innen tekniske ferdigheter og innen ledelse.

De tre organisasjonene Agriculture Development Organization, Candlelight og Horn of Africa Development Organization har alle vært aktive i arbeidet for utvikling av Somaliland i over et tiår. Disse tre er blant de største organisasjonene i landet.

Modern Agriculture Development Organization er derimot en ny organisasjon som er grunnlagt av somaliere som har bodd i Norge og Sverige. Følgende er planlagt for å styrke Utviklingsfondets partnerorganisasjoner i Somaliland:

  • De tre veletablerte partnerne Agriculture Development Organization, Candlelight og Horn of Africa Voluntary Youth Commitee skal gjennomføre en evaluering av hvordan organisasjonen fungerer.
  • Alle Utviklingsfondets partnere i Somaliland skal gi de ansatte opplæring i økonomi og prosjektstyring og forbedre rutinene rundt regnskapsføring.
  • I 2013 reiser teknikere til Somali/Afar regionen i Etiopia for å utveksle erfaringer med folk som har lignende arbeid.