Utviklingsfondet

Forbedret matsikkerhet og økte inntekter

Ved å satse på opplæring og forbedret utstyr vil produksjonen i jordbruket, inntektene og levestandarden øke.

I de delene av Somaliland hvor Utviklingsfondet jobber produserer nesten 40% av befolkningen for lite til å kunne brødfø seg selv. Derfor er en innsats for å bedre matsikkerhet og øke inntektene viktig i Utviklingsfondets arbeid. Hovedutfordringene er tørke, dårlig jordsmonn og manglende teknisk kompetanse. Det mest naturlige for å gjøre noe med dette er å ta utgangspunkt i det jordbruket og husdyrholdet befolkningen allerede driver med. Ettersom mange i disse områdene er returnerte flyktninger, eller tidligere nomader er det mye som må læres innen både jordbruk og husdyrhold.

Økte avlinger med korn og grønnsaker

Ved å satse på opplæring og forbedret utstyr er målet at produksjonen, inntektene og levestandarden skal øke. Somaliland ligger i et tørrlandsområde hvor regnet kommer sjeldent og med ujevne mellomrom. For å øke avlingene er det viktig at man dyrker på den meste hensiktsmessige måten – kunnskap er viktig. Våre fire partnere jobber med opplæring og tilgang til bedre utstyr for bønder gjennom:

  • Etablering av modellgårder og opplæring av bønder i bærekraftige landbruksteknikker
  • Rehabilitering og konstruksjon av vannkilder
  • Innleiing av traktor for å kunne pløye for bøndene
  • Distribusjon av såfrø og redskap

Forbedret produktivitet i husdyrholdet

Hele 60% av befolkningen i Somaliland har husdyr som viktigste inntektskilde. Det er faktisk 3 ganger så mange husdyr som innbyggere i landet, og disse bidrar til mer enn 65% av BNP (kilde: Credit-Brett Keller IPS), men også til problemer med overbeite. For å forbedre levestandarden for dem som lever av husdyr satser vi på:

  • Forbedret produksjon av fôr
  • Etablering av samarbeid for å sikre bærekraftig bruk av beiteområder
  • Opplæring av personer som jobber med dyrehelse og økt tilgang på utstyr og medisiner