Utviklingsfondet

Alternative inntektskilder

Ved å videreforedle jordbruksproduktene selv vil bøndene sitte igjen med en større andel av inntektene.

De fleste råvarer som produseres i jordbruket har lave priser. Dersom produktene er videreforedlet og er klare til bruk er de derimot mer verdt. Mel er mer verdt enn korn, matolje er mer verdt enn plantene de utvinnes fra. For å øke inntektene fokuserer våre partnere på å hjelpe bøndene i gang slik at de i større grad kan videreforedle produktene sine selv før de selger dem. Dette gjøres ved å:

  • Etablere kornmøller og oljepresser.
  • Gi kvinnegrupper opplæring i videreforedling av mat og i salg og markedsføring
  • Gi opplæring og finansiell støtte til kvinnegrupper som ønsker å starte små bedrifter